Gebrüder Weiss namjerava postići potpunu klimatsku neutralnost do 2030.

Kao društveno odgovorna logistička tvrtka Gebrüder Weiss je sa svojom strategijom održivosti GWcares postavio ambiciozan cilj da ugljični otisak poduzeća postupno svede na nulu te da u vlastitim logističkim centrima do 2030. dosegne potpunu klimatsku neutralnost, smanjujući emisije za deset posto na godišnjoj razini.

Na taj način kompanija iskazuje odgovornost i daje doprinos globalnim i evropskim klimatskim ciljevima.

Europska unija se Zelenim planom obvezala na klimatsku neutralnost do 2050. godine, a Gebrüder Weiss će taj cilj doseći čak dvadeset godina ranije, uspije li do tada završiti započeti proces zelene tranzicije.

Gebrüder Weiss na dnevnoj razini pomno prati CO₂ emisije na svih 180 lokacija na kojima se nalaze logistički centri kompanije, a trenutna visina emisija stakleničkih plinova i potrošnju energije na lokacijama kompanija je brojčano iskazala u svom aktuelnom godišnjem izvještaju o održivosti.

Izvještaj o održivosti također raščlanjuje važne mjere na putu prema klimatskoj neutralnosti: primjerice moderne logističke sisteme koji iskorištavaju sve mogućnosti uštede energije i nastavljaju smanjivati ovisnost o ograničenim resursima. Važnu ulogu u tome ima ugradnja fotonaponskih postrojenja (FP) na krovovima logističkih terminala. Gebrüder Weiss ima već 18 takvih postrojenja.

Zajedno proizvedu više od 4.600 megavat sati električne energije godišnje i trenutno pokrivaju 18 posto potrošnje električne energije koncerna. Daljim širenjem FP postrojenja taj se udio svake godine povećava za 15 posto. Da bi provjerio učinkovitost svih mjera, Gebrüder Weiss je ugradio sistejm za nadzor energije na svojim lokacijama u Europi te će ih narednih godina koristiti i diljem svijeta.

Ulaganja u alternativne pogone
Gebrüder Weiss također povećava udio alternativnih pogona u prometu teških tereta i razvija rješenja s niskim emisijama za Last Mile. Na širem području Beča se za lokalni prijevoz koristi električni kamion, a krajnji kupci u Austriji opskrbljuju se električnim transporterima. Od januara 2021. u redovnom je pogonu u Švicarskoj jedan od prvih kamiona na vodik (H2) u svijetu. Upotreba dodatnih pet kamiona na vodik planirana je za 2023. u Njemačkoj. Gebrüder Weiss u Austriji surađuje s partnerima i konkurentima na uvođenju kamiona na gorive ćelije. Kompanija do 2025. namjerava uložiti oko deset miliona eura u alternativne pogonske sisteme.