IPSOS Istraživanje: Tradicionalnu kafu koristi veliki broj potrošača u BiH

Skoro dvije trećine potrošača (63%) pije crnu kafu svaki dan što ih svrstava u skupinu “heavy usera“. “Medium usere“, koji kafu koriste od 4-6 puta sedmično do jednom sedmično čini 14% korisnika. “Light“ grupu čini tek 5% potrošača, a to su oni koji kafu piju 2-3 puta mjesečno do rjeđe od jednom mjesečno Piše: Edin Čalkić

U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspjeha za različite kategorije proizvoda u segmentu prehrane, a podaci se mogu analizirati u vidu demografije, lifestylea potrošača, kao i njihovih kupovnih navika. Marketinški pokazatelji su važni za uspješno vođenje brenda kroz sliku stanja brenda i ranog uočavanja mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slijedi su prikupljeni u drugoj polovini 2020. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Navike i stavovi potrošača

Crnu kafu koristi veliki broj potrošača u BiH, tačnije 82% korisnika. 

Skoro dvije trećine potrošača (63%) pije crnu kafu svaki dan što ih svrstava u skupinu “heavy usera“. “Medium usere“, koji kafu koriste od 4-6 puta sedmično do jednom sedmično čini 14% korisnika. “Light“ grupu čini tek 5% potrošača, a to su oni koji kafu piju 2-3 puta mjesečno do rjeđe od jednom mjesečno. 

Među “Heavy“ korisnicima kafe nešto je više žena, te onih od 40 do 64 godine, koji su u braku. 

Ako gledamo medijske navike, nešto su skloniji gledanju televizije. Vode smiren stil života, te spadaju u segment porodičnih ljudi. 

Slobodno vrijeme često provode u obavljanju različitih kućnih zanimacija. 

Kada su u pitanju stavovi prema kategoriji, većina korisnika (69%) navodi da svoj dan voli započeti šoljicom crne kafe, a približno jednak broj (64%) se slaže da je druženje sa prijateljima nezamislivo bez kafe. Više od polovine (55%) smatra da predah bez crne kafe nije potpun, a 60% pijenje kafe vidi kao ritual. 

Kada je u pitanju zdravstveni aspekt kafe, više od polovine korisnika (55%), smatra da je crna kafa zdravija od instant kafe. Manje od trećine korisnika (30%) preferira crnu kafu u odnosu na instant kafu zbog povoljnije cijene.

Kada je u pitanju zdravstveni aspekt kafe, više od polovine korisnika (55%), smatra da je crna kafa zdravija od instant kafe. Manje od trećine korisnika (30%) preferira crnu kafu u odnosu na instant kafu zbog povoljnije cijene.

Kada su u pitanju stavovi prema kategoriji, većina korisnika (69%) navodi da svoj dan voli započeti šoljicom crne kafe, a približno jednak broj (64%) se slaže da je druženje sa prijateljima nezamislivo bez kafe.