Srbija: Cijena hljeba od brašna T-500 ograničena na 46 dinara

Vlade Srbije donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hljeba od brašna T-500 čime je maloprodajna cijena hleba od brašna tog tipa ograničena na maksimalnih 46 dinara u narednih šest mjeseci, sa mogućnostima produženja.

Učešće ove vrste hljeba u strukturi nabavke svih vrsta hljeba svakog trgovca, treba da bude najmanje 30 posto, kako bi se onemogućilo izbjegavanje primjene ove uredbe, saopšteno je iz Vlade.