Ovako: Cilje je zadovoljiti potrebe naših potrošača

S obzirom na veliki broj uposlenih u proizvodnim pogonima Mesne industrije Ovako, ali i činjenice da je ista na listi vitalnih kompanija, u proteklom periodu radilo se pojačanim kapacitetom, kako bi se osigurale dovoljne količine robe za potrebe tržišta. Organizacija rada znatno drugačija tokom pandemije, radi se u smjenama, pojačano se vršimo dezinfekcija prostora i opreme, te sve su mjere poduzete kako bi uposlenici minimalno dolazili u kontakt. O tome kako se ova velika kompanija prilagodila krizi izazvanoj korona virusom, razgovarali smo sa Eminom Džafić-Krpan direktoricom marketinga.

Razgovarala: Edina Mizić

Pandemija korona virusa unijela je promjene u svim sferama života i poslovanja. Kako ova novonastala situacija utječe na vaš rad? Na koje sve načine su zaposleni u vašem sektoru morali da promjene dosadašnji način poslovanja? Kako ste organizovali rad?

Situacija sa virusom COVID 19 je unijela značajne promjene u sve sfere poslovanja ne samo naše kompanije nego većine kompanija kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu.

Smatram da je za opstanak kompanija u ovome i periodu koji je pred nama ključno da se koliko god je to moguće poslovanje prilagodi novonastaloj situaciji, a to svakako znači dobru organizaciju, fleksibilnost i planiranje.

Konkretnije što se tiče Mesne industrije Ovako organizacija rada je znatno drugačija u odnosu na situaciju prije pandemije. S obzirom na veliki broj uposlenih u našim proizvodnim pogonima, ali i na činjenicu da je naša kompanija na listi vitalnih kompanija te da se u proteklom periodu radilo pojačanim kapacitetom, kako bismo osigurali dovoljne količine robe za potrebe tržišta. Rad smo organizovali u smjenama, pojačano vršimo dezinfekcije prostora i opreme te smo poduzeli korake kako bi uposlenici minimalno dolazili u kontakt.

Koliko je vama lično ova krizna situacija poremetila planove, svakodnevno poslovanje ii otežala rad?

Vrlo malo je kompanija kojima ova situacija nije donijela promjene međutim kao što sam ranije navela ključna je fleksibilnost te prilagodba poslovanja novonastaloj situaciji.

Da li već imate neke podatke o posljedicama koje su vaši brendovi pretrpjeli u ovom periodu?

S obzirom da da su naši brendovi prvi izbor velikog broja kupaca, ali i da smo tokom pandemije uvršteni na listu kompanija od vitalnog značaja niti jedan od naših brendova za sada nije pretrpio štetu.

Možete li zadovoljiti trenutne potrebe tržišta? Koje proizvode biste najviše istaknuli?

Mi kao najveća mesna industrija u Bosni i Hercegovini smo u proteklom periodu pomno pratili dešavanja i situaciju u svijetu, te smo samim tim blagovremeno osigurale sirovine za proizvodnju kao i zaštitnu opremu, dezinfekciju te ostala sredstva neophodna za nesmetano odvijanje proizvodnih procesa što je rezultiralo time da niti na jedan trenutak nismo obustavili rad naših proizvodnih pogona. Štaviše u proteklom periodu smo radili pojačanim kapacitetima kako bi adekvatno odgovorili na zahtjeve tržišta.

Što se tiče brendova svakako bi smo izdvojili naše Mini i Jumbo hrenovke, Perfetta paštetu, Pilka liniju proizvoda te gotova jela i gulaše, koji su već godinama prvi izbor potrošača ne samo u Bosni i Hercegovini nego i regionu.

Prema nedavno realizovanom istraživanju kompanije Kantar, samo 8% potrošača u svijetu smatra da bi kompanije trebalo da obustave reklamiranje, dok ostali smatraju da bi brendovi trebalo na neki način da pomognu potrošačima, informišu potrošače šta rade i ne zloupotrijebe ovu situaciju.Kakvi su vaši planovi za komunikaciju sa potrošačima u ovom periodu.

Mišljenja sam da komunikacija sa potrošačima niti jednog trenutka ne treba biti upitna i obustavljena naprotiv kompanije u ovakvim i sličnim situacijama trebaju pojačano komunicirati i kroz tu komunikaciju dati podršku potrošačima. Što se tiče Mesne industrije Ovako komunikacija sa kupcima je oduvijek bila jedna od veoma bitnih značajki u našem poslovanju. Kroz godine rasta i unapređenja poslovanja konstantno samo nastojali komunikaciju sa kupcima održati na jednom visokom nivou. Upravo ta komunikacija nas je dovela do produbljenja odnosa i međusobnog povjerenja.

Osim ovih kratkoročnih efekata, prethodna iskustva iz kriznih situacija, pokazala su da je investiranje u marketing u tim periodima imalo značajnih utjecaja na dugoročni rast i razvoj kompanija. Kakav je vaš stav po tom pitanju, kada su u pitanju neki dugoročni efekti i kakvi su vaši planovi za kreiranje brend marketinga u ovom periodu i neposredno nakon njega?

Komunikacija u toku kriznih situacija je izrazito značajna jer se potrošačima kroz tu vrstu komunikacije ulijeva određena doza sigurnosti i osjećaj pripadnosti, što u konačnici rezultira uspostavljanjem dugoročne veze između potrošača i određenog brenda.

Domaća smo kompanija koja pored kvalitetnih proizvoda, vrhunske tehnologije veliku pažnju posvećuje ulaganju i jačanju samog identiteta brenda. Rezultati tog rada su vidljivi pa se danas možemo pohvaliti činjenicom da su sve ove godine uz naš brend stajale velike zvijezde poput Edina Džeke, Dine Merlina, Mirze Teletovića, Severine Vučković Kojić ali i Ace Petrovića.

U koje kanale komunikacije ćete najviše ulagati i zašto?

Boravak ljudi u domovima i izolacija je doprinijela tome da se značajno okrenemo digitalnom svijetu, online shoppingu i narudžbama. Iako priroda našeg posla ne dozvoljava da poslovanje preusmjerimo na internet platforme definitivno ćemo se u narednom periodu bar što se tiče komunikacije pojačano okrenuti ka digitalnim kanalima komunikacije.

Da li mislite da postoji neki „recept“ koji bi mogao da pomogne brendovima da prežive korona virus i koji je vaš, ako ga imate?

U ovome periodu je najznačajnija fleksibilnost, brza reakcija i prilagodba poslovanja novonastaloj situaciji a zatim i postavljanje realnih ciljeva pred sebe.

Nama u Mesnoj Industriji Ovako osnovni cilj je da zadovoljimo potrebe naših potrošača. Nastojimo uvijek da budemo u dodiru sa potrošačima, da osluškujemo šta nam to kupci poručuju, koji su trenutni trendovi, tako da se može reći da nam je cilj za ovu, ali i sve naredne godine koje su pred nama da kupcima pružimo proizvode i uslugu u skladu sa njihovim zahtjevima i potrebama