Nestlé objavio izvještaj o odgovornoj marketinškoj praksi za mliječne formule

Prehrambeni gigant također se osvrnuo na potrebu da kontinuirano obučava svoje zaposlene, trgovce na malo, distributere i vlasnike platformi za e-trgovinu o važnosti primjene kodeksa.

Nestlé je objavio izvještaj o primjeni međunarodnog kodeksa SZO o odgovornom marketingu mliječnih formula za odojčad, odnosno substituta za majčino mlijeko.

Izvještaj, zasnovan na revizijama i nadgledanju obavljenom 2019. godine, prikazuje politiku i prakse koje je kompanija usvojila da bi se osiguralo poštovanje kodeksa.

Kodeks ističe neophodne mjere koje je kompanija u obavezi da preduzme u slučajevima kada se otkriju neusklađenosti.

Element povjerenja

Leanne Geale, izvršni potpredsjednik i savjetnik za korporativno upravljanje i poštovanje zakona, prokomentarisala je, “Transparentnost je osnovni element povjerenja. Transparentnost sa našim zainteresovanim stranama osnova je iskrenog dijaloga i odgovornosti.”

Prehrambeni gigant također se osvrnuo na potrebu da kontinuirano obučava svoje zaposlene, trgovce na malo, distributere i vlasnike platformi za e-trgovinu o važnosti primjene kodeksa.

Kompanija je također ojačala svoju politiku i kontrole prilikom interakcija sa zdravstvenim sistemom i zdravstvenim radnicima.

Nestlé se oslanja na sveobuhvatni model usaglašenosti i upravljanja koji mu omogućava da pravila dosljedno primjenjuje u svim zemljama u kojima posluje, saopćila je kompanija.

Izvor: European Supermarket Magazine