Uprkos Covid-19 u prvih pet mjeseci 2020. izvoz povećan za 61%

U svakoj pa i u mesnoj industriji ključno je dobro planiranje, informisanost i brzo donošenje odluka. Ovakva jedna globalna situacija je sve planirane aktivnosti poremetila, a neizvjesnost je dovela u pitanje i donošenje odluka – jer u konačnici odluke privrednih subjekata su ovisile o odlukama kriznih štabova, a iste su se dnevno mijenjale, dopunjavale itd. Bilo je mnogo izazova u ovom periodu posebno u lancu snabdijevanja sirovinama… ali sve bude i prođe. U kompaniji Madi posebno su sretni što u vremenu najveće krize nisu imali otpuštanja uposlenih, nego su zbog truda oko stabilizacije isporuka – čak imali i nova zapošljavanja! Za ovaj broj InStore magazine, razgovarali smo sa Maidom Jabandžićem, direktorom kompanije Madi.

Razgovarala: Edina Mizić

Pandemija korona virusa unijela je promjene u svim sferama života i poslovanja. Kako ova novonastala situacija utječe na vaš rad? Na koje sve načine su zaposleni u vašem sektoru morali da promjene dosadašnji način poslovanja? Kako ste organizovali rad?

U ovim izazovnim vremenima za globalnu, a ne samo bh. privredu mi smo sebi postavili dva cilja: očuvati zdravlje uposlenih i osigurati kontinuitet isporuka. Ogroman je napor uložen u očuvanje našeg rejtinga pouzdanog poslovnog partnera.

MADI je radio bez prekida u segmentu proizvodnje, a za ostale radne jedinice kada je u pitanju radno vrijeme poštovali smo odluke kriznih štabova.

Kao kompanija smo poduzeli sve što je u našoj moći da zaštitimo ljude i krug kompanije, nastojimo naše uposlene educirati kako da se ponašaju i radimo stalni nadzor. Postavljene su višestruke dezinfekcione barijere, dezinfekciona sredstva na radnim mjestima, zaštitna oprema, pojačan unos vitamina, dezinfekcija vozila, mjerenje temperature, na svaku sumnju da je neko mogao biti u kontaktu sa nekim potencijalnim zaraženim uvodili smo mjere samoizolacije… Naši uposleni su odgovorni i na to smo posebno ponosni.

Bilo je mnogo izazova posebno u lancu snabdijevanja sirovinama iz uvoza kako zbog zatvaranja granica i npr. angažovanja željezničkog transporta za dopremenja stočne hrane tako i zbog znatno viših troškova prevoza i rasta cijene same sirovine. Sve bude i prođe – važno je učiniti sve što je do tebe! Posebno smo sretni sto u vremenu najveće krize nismo imali otpuštanja uposlenih, nego smo zbog truda oko stabilizacije isporuka – čak imali i nova zapošljavanja!

Koliko je vama lično ova krizna situacija poremetila planove, svakodnevno poslovanje i otežala raU svakoj pa i našoj industriji je ključno dobro planiranje, informisanost i brzo donošenje odluka. Ovakva jedna globalna situacija je sve planirane aktivnosti poremetila, a neizvjesnost je dovela u pitanje i pouzdana informacija i donošenje odluka – jer u konačnici odluke privrednih subjekata su ovisile o odlukama kriznih štabova, a iste su se dnevno mijenjale, dopunjavale itd.

Već smo naglasili da nam je kontinuitet snabdjevanja jedan od ključnih ciljeva u ovom vremenu pandemije. Svjesno smo išli u korist svoje štete u martu mjesecu kako bi ovaj cilj realizirali i to kroz dvije aktivnosti: smanjenje izvoza i povećanje proizvodnje na uštrb vlastite profitabilnosti.

Kada je početkom marta krenula neizvjesnost oko isporuka sirovina iz uvoza i dalo se naslutiti da će biti povećana potražnja na domaćem tržištu, MADI je redukovao izvoz i kapacitete preusmjerio na domaće tržište. Također, povećali smo dnevnu proizvodnju za 15% u odnosu na redovne planove proizvodnje. Ovo povećanje proizvodnje se moglo realizirati jedino skraćenjem vremena uzgoja pilića i time smo svjesno uzrokovali vlastiti gubitak na povećanoj eksploataciji za ovih 15% jer skraćivanjem dana uzgoja smanjuje se težina pilića i količina mesa što se direktno odražava na poslovni rezultat. Na ovaj način smo željeli dati naš doprinos u obezbjeđivanju dovoljne količine pilećeg mesa i mesnih prerađevina za naše kupce.

A da su poremećeni i drugi poslovni planovi – jesu. Naime, od novih poslovnih aktivnosti koje smo planirali za prva dva kvartala – realizovali smo samo puštanje u promet novog proizvoda (Pileća šunka sa 80% udjela bataka) te smo završili projekat otvorenja benzinske pumpe MADI OIL.

Drugi projekti koji se tiču direktno otvaranja novih radnih mjesta, vrijednosti investicije 7 000 000 KM i 5 000 000 KM, trenutno su na čekanju. Poslovna zajednica najbolje razumije šta znači za neku kompaniju kada ima završenu investiciju, a ne pušta je u opticaj, a fiksni troškovi su već nastali. Gubici su veliki kako za kompaniju tako i za društvenu zajednicu, jer bez protoka roba smanjeno je punjenje budžeta po osnovu poreza i doprinosa, nema stvaranja nove vrijednosti što rezultira manjkom akumulacije sredstava za nova ulaganja, a sve ovo vodi manjem novom zapošljavanju ili smanjenju postojećeg broja zaposlenih.

Da li već imate neke podatke o posljedicama koje su vaši brendovi pretrpjeli u ovom periodu?

Podatke imam. Naravno da pratim sve ekonomske pokazatelje vezano za naše poslovanje. Mjerljivost je uvijek u fokusu kada je u pitanju filozofija mog shvatanja biznisa.

Imamo gubitke. Ti gubitci nisu zanemarivi, ali mi idemo dalje. Ovo je domaćinska kuća i moramo biti spremni i na povremene tržišne udare.

Možete li zadovoljiti trenutne potrebe tržišta? Koje proizvode bi najviše istaknuli?

Možemo iako, iz dana u dan povećavamo izvoz tako da smo, evo i ekskluzivno za vaš magazine, u prvih pet i po mjeseci povećali izvoz za 61% u odnosu na 2019. uprkos svim problemima zbog COVID-19.

Volim reći da je biznis kao i voda – uvijek sebi nađe put. Sve je do vas, samo morate biti bolji izvor od drugih i pobijedit ćete!

Kada su u pitanju naši proizvodi – fokus je i dalje na proizvodu MOJ PILEĆI PARIZER. Obzirom da smo nedavno pustili u prodaju Pileću šunku od bataka, a u najavi je i trajni i fermentisani program: kulen, sudžuk, …

Prema nedavno realizovanom istraživanju kompanije Kantar, samo 8% potrošača u svijetu smatra da bi kompanije trebalo da obustave reklamiranje, dok ostali smatraju da bi brendovi trebalo na neki način da pomognu potrošačima, informišu potrošače šta rade i ne zloupotrijebe ovu situaciju.Kakvi su vaši planovi za komunikaciju sa potrošačima u ovom periodu?

U vrijeme kada nam je bilo ograničeno kretanje – važno je bilo kakve poruke dobijemo putem medija. Naravno, nisu ni sve poruke dobronamjerne, ali naši potrošači su pametni i znaju prepoznati iskrene namjere oglašivača.

Svakako smatramo da je bitno zadržati oglašavanje, ali to nije uvijek jednostavno u situaciji u kojoj kompanija bira da sačuva radno mjesto ili da nastavi sa nekim oglašavanjem – prednost uvijek treba dati radnom mjestu.

MADI npr. nije ukinuo niti jednu svoju ranije ugovorenu obavezu za oglašavanje, ali pažljivo biramo šta ćemo raditi u budućnosti – baš zbog te neizvjesnosti kao i činjenice da nam je svako radno mjesto bitno. Moram pohvaliti i medije, kako digitalne, tako i outdoor oglašivače, ali i TV kuće kao i printane medije – zaista su nastojali da daju svoj doprinos da olakšaju komunikaciju, ponude posebne uslove i zadrže fokus na onome što je bitno.

Osim ovih kratkoročnih efekata, prethodna iskustva iz kriznih situacija, pokazala su da je investiranje u marketing u tim periodima imalo značajnih utjecaja na dugoročni rast i razvoj kompanija. Kakav je vaš stav po tom pitanju, kada su u pitanju neki dugoročni efekti i kakvi su vaši planovi za kreiranje brend marketinga u ovom periodu i neposredno nakon njega?

U vremenu koje je pred nama, MADI želi održati stabilnost sveukupnog sistema poslovanja. U ovisnosti kako se bude realizirala poslovna strategija – shodno tome će se realizirati i ulaganja u marketing kao bitan segment za razvoj brenda i stvaranje svijesti kod potrošača o postojanju istog. Trenutno zadržavamo postojeći obim ulaganja.

Kao što ranije pomenuh, dvije velike investicije su na čekanju – samo pokretanje istih automatizmom će povući i jačanje ulaganja u brend marketing. Znači, idemo po principu: skoči pa reci hop!

U koje kanale komunikacije ćete najviše ulagati i zašto?

Živimo u vremenu digitalizacije tako da je to segment koji će imati primat. Razlog jednostavan – svi su online, ali nećemo zanemariti i ostale kanale komunikacije.

Kakve ste nove ciljeve postavili sebi i svojim saradnicima za ovaj period? Kojim biste rezultatima vi lično bili zadovoljni i smatrali ih uspješnim prevazilaženjem krize, kada su u pitanju vaši brendovi?

Smatram da će ovo biti najveća ekonomska kriza od 1929. godine odnosno vremena Velike depresije i bilo ko sa osnovnim predznanjem iz ekonomije može zaključiti isto ukoliko želi biti iskren prema sebi.

Mi smo i u skorijoj historiji našeg poslovanja znali raditi na granici rentabilnosti i to po nekoliko godina u nizu i zato MADI smatram otpornijim i žilavijim na ovakve novonastale okolnosti. Tu specijalno mislim na činjenicu da smo brži od konkurencije zbog naših sistemskih postavki koje su se pokazale ključne u prethodnom periodu. Krizni menadžment u novonastaloj situaciji maksimalno dolazi do izražaja. Ako ste predani poslu i uz to još racionalno logicirate – iz svega ovoga možete izaći još jači. Na kraju krajeva oluje i jesu tu da bi vas ojačale, a poslije velikog nevremena priroda kreće još jače.

Da li mislite da postoji neki „recept“ koji bi mogao da pomogne brendovima da prežive korona virus i koji je vaš, ako ga imate?

Teško je govoriti za druge, ali ja znam šta ćemo mi u MADI-ju da radimo. Koristit ćemo se iskustvima iz literature, a to znači da ćemo nastaviti investirati čak značajnije nego prije.

U procesu je investicija povećanja kapaciteta klaonice. U samom smo finišu puštanja dvije pomenute investicije koje su vrlo kapitalne i dosežu iznos od 12 miliona KM od čega je investicija u trajni i fermentisani segment roba 7 miliona KM. Uz sve navedeno došlo je vrijeme da se pozabavimo našim troškovima i da optimiziramo naše kapacitete na svim nivoima kompanije, ali nikako na uštrb kvalitete.