Naš strateški plan je optimizacija procesa rada i ulaganje u ljude

Pored tradicionalnog načina distribucije i logistike, Nelt veliku pažnju posvećuje digitalizaciji biznisa i implementaciji najnovijih tehnoloških rješenja, što za cilj ima veću efikasnost i produktivnost poslovanja

Razgovarala: Edina Mizić

Poslovna priča našeg sagovornika Gorana Cerovine, izvršnog direktora kompanije Nelt BiH, krenula je prije dvadesetak godina sa juga BiH, tačnije Trebinja, kada se desila akvizicija Orbitka od strane regionalnog distributivnog giganta, kompanije Nelt.

Goran je kroz navedene kompanije prošao mnoge faze prodajnih procesa i pozicija, od bazičnih, preko menadžerskih, do trenutne, gdje od 2018. godine obavlja funkciju izvršnog direktora tržišta. Upravo ova širina znanja i upućenosti daju mu mogućnost djelovanja na tržištu BiH, koje ima prilično nesofisticiran karakter.

Kako svaka vrsta prodaje na visokom nivou zahtijeva formalno znanje, ali i sposobnost brzog detektovanja problema i reagovanja u skladu sa situacijom, možemo reći da je Goran, kao krovna figura kolektiva, pronašao odličnu formu internog i eksternog djelovanja.

Spoj navedenih znanja i vještina, već godinama dovodi do odličnih poslovnih rezultata kompanije Nelt BiH u sektoru distribucije i logistike.  Mimo toga, za njega sa sigurnošću možemo potvrditi da je pravi ambasador organizacionih vrijednosti Nelt Grupe. Kroz cijeli karijerni put bio je pokretač mnogih promjena i nosilac mnogih uspješnih projekata u kompaniji. Jedan je od onih koji vodi tim od ideje do realizacije, vrlo energično i posvećeno, uvijek  visoko ističući razumijevanje, podršku i timski rad. Goran je, također, poznat  kao neko ko njeguje prijateljski odnos prema zaposlenima, što stvara lagodnu i produktivnu radnu atmosferu. Ova vrsta posla često pretvara kolege u prijatelje, a lidere u sofisticirane autoritete.

Veliku podršku dobija od svoje porodice na koju je veoma je ponosan i kojoj je neizmjerno zahvalan.

Navedite nam portfolio proizvoda koje Nelt distribuira, koje su to konkurentne prednosti koje Vas izdvajaju u odnosu na druge? 

 Kompanije Nelt Grupe distribuiraju robu široke potrošnje, duvanske, farmaceutske i kozmetičke proizvode. Nelt BiH je tokom godina predstavnik mnogih renomiranih brendova, a  neki od njih su: Mondelez, Kraš, Bambi, Japan Tobacco International, Bic, Kent, Jacobs Douwe Egberts, Friesland Campina, Philips, Energizer, Neoplanta, Arla Foods, Baby Food Factory, Mladegs Pak, Karelia, Zlatni Dukat.

Upravo dugoročna partnerstva sa navedenim kompanijama, sigurnost i profesionalnost koju nudimo, povjerenje koje uživamo, neke su od prepoznatljivih prednosti u odnosu na konkurenciju.

Dodatno, sposobnost da prepoznamo očekivanja i potrebe svih svojih stejkholdera nas uvijek kandiduje za nove poslove i prilike, kao što je širenje biznisa u domenu međunarodnog transporta, kompleksne logistike,  3PL usluga.

Pored tradicionalnog načina distribucije i logistike, veliku pažnju posvećujemo i praćenju trendova po pitanju tehnoloških rješenja i digitalizacije, koje za rezultat imaju veću  efikasnost i produktivnost. Naše ključne organizacione vrijednosti – briga o ljudima, lična odgovornost, dugoročna perspektiva, inovativnost i pobjednički mentalitet, suština su našeg identiteta.  Kao rezultat njihove primjene, na svim nivoima, svakodnevno težimo idealnom cilju distribucije – 100% proizvoda u 100% objekata, tokom 100% vremena.

Koliko je ljudi zaposleno u grupaciji, a koliko u BiH?

Grupacija zapošljava 4.000 ljudi u 15 kompanija na 11 tržišta Evrope i Afrike. Na tržištu BiH smo prisutni od 2006. godine i trenutno zapošljavamo 430 ljudi.

Za kompaniju Nelt BiH slobodno mogu reći da je sinonim uspješnog upravljanja ljudskim resursima, o čemu svjedoče brojna priznanja koja smo dobili za najpoželjnijeg poslodavca. Posljednje u nizu nam je dodijeljeno za 2020. godinu od strane portala mojposao.ba. Posebno sam ponosan na cijeli tim zato što smo u uslovima COVID pandemije pokazali pozitivan stav, visok nivo motivacije, međusobno povjerenje, i da je upravo timski rad jedini put ka uspjehu.

Nelt izgleda kao jedan izuzetno uređen sistem koji funkcionira neprikosnoveno, u kojem se radni proces odvijaju po procedurama i bez pogrešaka. Kako se postiže takav nivo rada?

Da, Nelt Grupa važi za jedan od najuspješnijih poslovnih sistema Zapadnog Balkana na polju logistike i distribucije robe široke potrošnje. U suštini, kvalitet je u osnovi našeg poslovanja što nas čini jednom zdravom i društveno odgovornom organizacijom koja posluje s dugoročnom perspektivom. Pioniri smo u mnogim sistemskim rješenjima i načinima rada, prodajnim i alatima za upravljanje i unapređenje poslovanja u oblasti dostave i skladišnih operacija.

S druge strane, kroz same vrijednosti naše kompanije, koje sam prethodno naveo, definisali smo odnos zaposlenih jednih prema drugima, prema kupcima, poslovnim partnerima, kao i prema samoj kompaniji.

Isporukom visokokvalitetnih proizvoda na najbezbjedniji i najbrži mogući način poboljšavamo kvalitet svakodnevnog života ljudi. Takođe imamo i veliki broj zaposlenih o čijim porodicama brinemo. Oni su upravo naš najjači resurs i temelj uspješnog poslovanja, te je, u skladu s tim, naš dalji strateški plan optimizacija procesa rada i ulaganje u ljude.

Sa kojim ste se sve poteškoćama sreli kada je riječ o pružanju transportnih i logističkih usluga u pandemijskom periodu i na koje ste načine te izazove prevazišli?

 Jasno je da smo u Neltu, kao i svi drugi, naišli na poteškoće uslijed negativnog pandemijskog uticaja koji su, u nekim trenucima, usporile naše biznis djelovanje. Naš odgovor na novonastalu situaciju jeste bila spremnost na promjene i agilnost u njihovoj realizaciji.  U periodu koji je prethodio imali smo značajna ulaganja u infrastrukturu, gdje smo implementirali najsavremeniju tehnologiju u našim skladištima.  Postavljanjem prioriteta poslovnog kontinuiteta, omogućena je održivost i funkcionalnost organizacije, prije svega dobro isplaniranim tokovima robe i drugim efikasnim softverima i digitalnim alatima. Također, fokusirali smo se na internu reorganizaciju, uz minimalno sužavanje i usmjerenost na visok nivo bezbjednosti naših ljudi.

U navedenom periodu smo ostvarili saradnju i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), pružajući logističke usluge za donirane 23 tone medicinske opreme javnom zdravstvenom sektoru u BiH. Ovo je bio trenutak koji nas je podsjetio koja odgovornost se veže za nas.

Da li je bilo promjena u zahtjevima vaših klijenata, u poređenju sa periodom prije izbijanja krize, i možete li da objasnite u čemu su se ogledale te promjene?

Aktuelna kriza je preko noći globalno promijenila mnoge aspekte života. Sve kompanije koje se bave logistikom, distribucijom i trgovinom su se suočile sa promjenama u navikama potrošača. Svi smo bili svjedoci nerealne potrošnje, odnosno kupovine enormnih količina higijenskih proizvoda, maski, sredstava za čišćenje, vitamina, prehrambenih proizvoda koje imaju održivije karakteristike.  S druge strane, potrošači su se počeli sve više okretati trendu online kupovine, koji je na našim prostorima upravo u ovom periodu doživio značajan porast.

Mi smo se apsolutno potrudili da podmirimo tržište proizvodima koji su bili prilagođeni novim potrebama kupaca, uz maksimalno razumijevanje naših principala, odnosno poslovnih partnera.

Problem sa nedostatkom radne snage u sektorima distribucije i logistike bio je prisutan i prije izbijanja krize. Da li ste vi imali ovakvih problema, i ako jeste kako se to odrazilo na vaše poslovanje?

Jedan od problema sa kojim se kojim se BiH već godinama suočava jeste upravo odliv radne snage svih profila, kao i intelektualnih potencijala. Ovaj izazov je za nas, poslodavce, u manjoj ili većoj mjeri, svakako bio prisutan i prije izbijanja navedene krize.

Kompanija Nelt BiH je, shodno kretanju obima posla tokom COVID pandemije, prilagođavala svoju  organizaciju. I pored novonastale situacije, uspjeli smo da postignemo nove poslovne dogovore i samim tim dodatno zaposlimo 80 ljudi. Svakako da sam proces selekcije traje malo duže, ali se trudimo da izaberemo kvalitetan kadar koji se uklapa u naše kompanijske vrijednosti. Budući da primjenjujemo i promovišemo pozitivnu praksu upravljanja ljudskim potencijalima, to nije nešto sto prolazi neprimijećeno. Upravo ovakav odnos prema zaposlenima, kao i priznanje da smo najpoželjniji poslodavac već niz godina, pruža informaciju kandidatima o očekivanim uslovima rada.

U nekoj mjeri se nadamo i da motivišuće djelujemo na ostale kompanije u smislu unapređenja  odnosa prema zaposlenima, ponudivši im dobre uslove za rad, razvoj i edukaciju.

Da li bi za vaše poslovanje značilo da se zapadni Balkan uključi u evropski sistem „zelenih koridora“, koji olakšava i ubrzava transport robe?

 Uključivanje u sistem zelenih koridora, ne samo da bi značilo za poslovanje kompanija iz oblasti distribucije i logistike, nego je od izuzetne važnosti za ukupan ekonomski i privredni razvoj naše zemlje.

Osnovne prednosti koje bi nama ovaj sistem donio jesu brži i jeftiniji protok robe, pojednostavljeni carinski postupci, smanjeni troškovi transporta, zaštita životne sredine.

Zahvaljujući zelenim koridorima, region bi mogao imati značajne uštede. Manje bi bilo propuštenih prilika u pogledu ekonomske aktivnosti i lakše bi bilo dodatno uključivanje u trgovinske lance snabdijevanja. Lično sam veoma optimističan po pitanju širenja zelenih koridora unutar regiona, a potom i Evropske unije.

Koji od elemenata digitalne transformacije će biti ključan za vaše poslovanje dalje?

 U današnje vrijeme digitalna transformacija više nije pitanje izbora, nego je postala neizbježna i neophodna. Predstavlja jedan složen postupak u kojem nije samo dovoljno uvesti digitalnu tehnologiju u poslovanje, već edukovati zaposlene i klijente. Digitalnom transformacijom se stvaraju nove mogućnosti rasta i razvoja, i stvaranje konkurentne prednosti.

Kontinuitet u uvođenju inovacija godinama obezbjeđuje kompanijama Nelt Grupe lidersku poziciju, kada je riječ o korišćenju naprednih digitalnih tehnologija na tržištima na kojima poslujemo. Nadamo se da ćemo taj status i zadržati.

Prema vašem mišljenju, kako će se distribucija i logistika nastaviti razvijati? Kako će izgledati tržište i maloprodaja u budućnosti?

 Neprestani ciklus potrošnje istovremeno  je okrutan i fascinantan, pun prilika za one koji ih znaju prepoznati. U zlatno doba online kupovine,  na prvu ruku se čini da će fizički prodajni prostori teško održati korak.

Međutim, prema istraživanju Business Insider portala, i dalje se 90% ukupne svjetske maloprodaje odvija izvan mreže što znači da potrošači očigledno preferiraju kupovinu gdje mogu dodirnuti, osjetiti ili isprobati željeni proizvod.

S druge strane, globalizacija omogućava proizvođačima da prodaju po cijelom svijetu, tako da maloprodaja postaje još veća privredna grana. Imajući u vidu svjetske trendove, šansu vidimo u porastu usmjeravanja logističkih poslova proizvođača prema specijalizovanim kompanijama koje imaju dobru poslovnu praksu, naročito u segmentima skladišne i distributivne logistike.

Smatram da logistički sektor tek dobija šansu razvoja i širenja, a mi ćemo se potruditi da otvaranje našeg tržišta spremno dočekamo.

Svaka kriza stvara i određene šanse. Da li ste i gdje vidjeli šansu u proteklom periodu? 

Kriza koja je nastala COVID pandemijom je nanijela veliku štetu pojedincima, društvu i organizacijama. Lično i profesionalno svima želim što brži oporavak. Smatram da svaka kriza pruža lekcije iz kojih možemo izvući neke pouke, kako privatno tako i poslovno, i pretvoriti ih u šanse za bolji poslovni ambijent.