Kreiranje najbolje ponude dovodi do željenih rezultata

Dobar proizvod, cjenovno prihvatljiv, prisutan u što većem broju objekata uz kvalitetnu promociju i oglašavanje, dovodi do željenih rezultata

U RAZGOVORU SA CATEGORY MANAGERIMA…

DŽEMILA HOTA, RUKOVODILAC GRUPE ROBNIH PROGRAMA TOPLI NAPICI, ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA, SLATKI PROGRAM I NAMAZI, SNACK PROGRAM I CIGARETE  I DUHAN, BINGO

Razgovarala: Edina Mizić

Da li se Vaš radni dan i opis posla promijenili u krizi?

Moj radni dan u periodu krize nije se značajno promijenio. Posao kojim se bavim veoma je dinamičan i svakodnevno se suočavam sa različitim izazovima, sa ili bez krize. Ono što je u ovom vremenu drugačije jeste da se dodatna pažnja treba usmjeriti na ovu kategoriju, a u periodu krize je potrebno mnogo više resursa i energije da podstaknemo naše kupce da svoj ograničeni budžet usmjere i na ovu kategoriju, kada im je zbog kompletne situacije u fokusu nešto sasvim drugo. Tradicionalna kafa ne spada u red osnovnih životnih namirnica, nije neophodna za život, ali u ukupnom prometu zauzima značajan udio i kod nas se nalazi u top 3 kategorije. Zbog toga je ne smijemo zanemariti.

Prepoznavanje izazova, brzina razmišljanja i djelovanja su primarne osobine menadžera kategorije, neophodne za rad i snalaženje u kriznom periodu.

Kako se ova situacija sa pandemijom odrazila na kategoriju koju vodite, i koji su se proizvodi najviše tražili na tržištu u protekloj godini?

Kako je već dobro poznato, proizvodi koji su se najviše tražili u prethodnoj godini i koji su imali natprosječan rast jesu osnovne životne namirnice, a kategorija tradicionalne kafe je zabilježila neznatan pad, što je i razumljivo. Međutim, kategorije koje su u ovom segmentu u prethodnoj godini ostvarile značajan rast jesu instant i espresso kafa, naročito kapsule koje su imale natprosječan rast. Na osnovu promjena navika potrošača i trendova koji nam dolaze sa zapada, par godina unazad već imamo trend stagniranja kategorije tradicionalne kafe i preuzimanja udjela prodaje od strane instant i espresso kafe. Kriza je samo dodatno podstakla i ubrzala taj proces.

Koje osobine menadžera kategorije, naročito dolaze do izražaja u kriznim periodima?

Prepoznavanje izazova, brzina razmišljanja i djelovanja su primarne osobine menadžera kategorije, neophodne za rad i snalaženje u kriznom periodu. Zatim, konstantno praćenje navika potrošača, inovativnost, kreativnost i istrajnost. I na kraju, poseban naglasak bih stavila na kvalitetnu komunikaciju i odnos sa poslovnim partnerima, otvorenost za dogovore i kompromis, kako bismo zajednički prevazišli krizu koja nas je sve podjednako zadesila.

Dobar proizvod, cjenovno prihvatljiv, prisutan u što većem broju objekata uz kvalitetnu promociju i oglašavanje, dovodi do željenih rezultata.

Šta je najveći izazov trenutno i koji su to načini za unapređenje kategorije?

S obzirom na to da je u pitanju kategorija koja nije ključna za život, u periodu krize, kada je u fokusu kupcima nešto drugo, teško je ponuditi atraktivnu promociju. S druge strane, svjesni smo da ljudi više borave u kućama, te da će se konzumacija kafe nastaviti u određenom kontinuitetu. Jasno je da sve više konzumenata prelazi sa tradicionalne na instant i espresso kafu, pogotovo kada je riječ o mlađoj populaciji. Kako bismo što više umanjili taj pad tradicionalne kafe nastavljamo sa kontinuiranim cjenovnim promocijama, koje su ključne u ovom periodu, nagradnim igrama i inovacijama koje su značajne za povećanje prodaje i unapređenje kategorije.  Taj izazov su prepoznali i proizvođači, koji se sve više okreću inovacijama i određenim nišama u okviru kategorije kafe. Jedan od primjera jesu različite varijante mljevene kafe koja se može pripremiti za jedan minut, čime se nastoje zadovoljiti potrebe potrošača čije se navike mijenjaju zbog sve užurbanijeg načina života. Dakle, dobar proizvod, cjenovno prihvatljiv, prisutan u što većem broju objekata uz kvalitetnu promociju i oglašavanje, sigurno će dovesti do željenih rezultata.