Fabrika duhana Mostar prodata za 6 miliona KM

Važi za jedno od najstarijih preduzeća u Mostaru

Na Općinskom sudu Mostar jučer, 22.3. je održano ročište za prodaju svih nekretnina u vlasništvu Fabrike duhana Mostar. Najvišu ponudu dao je strani ponuđač Ibrahim Jassim Abdullah Ibrahim Alhuwai od 6 miliona maraka.

Naloženo mu je da dostavi izvod iz registra u roku od 3 dana.

Drugi na listi je ponuđač Komochem d.o.o. koji je ponudio 5,5 miliona maraka. Treći ponuđač, širokobriješka ‘Mikra – Matić’ ponudila je iznos od 5 miliona i deset hiljada maraka, četvrti ponuđač (fizička osoba) Hrbat Mesud koji je ponudio 5 miliona maraka, peti Mirsad Rahimić sa 4,8 miliona maraka, šesti Marko Bodiroga (tražitelj izvršenja) sa ponuđenih 4,7 miliona maraka, sedmi ‘Penny plus’ sa iznosom od 4,4 miliona maraka, osmi ‘Hercinvest’ sa 3,5 miliona maraka, a deveti ‘HP Investing’ sa 2,5 miliona maraka.

Utvđeno je da su nekretnine koje su predmet prodaje, a sveukupne površine 19.903 kvadratna metra prodane ponuđaču Ibrahim Jassim Abdullah Ibrahim Alhuwai kao najpovoljnijem.

Kupcu se nalaže da uplatu izvrši u roku od 30 dana. Postupajući sudac Zlatko Tanović konstantovao je da ozbiljan ponuđač uplatu može izvršiti kroz nekoliko dana, a ako to nije u mogućnosti da o istome odmah obavijesti sud da bi se pristupilo drugom ponuđaču, kako se ne bi gubilo dodatno vrijeme, a imajući u vidu bivše radnike.

Prodaji su prisustvovali i bivši radnici, tražitelj izvršenja, predstavnici Porezne uprave, te advokati.

Fabrika duhana Mostar osnovana je prije čak 140 godina, gradila i hranila stotine Mostaraca, a danas je jedan od najmračnijih privatizacijskih primjera grada na Neretvi, piše Hercegovina.info.

Iza rata, sve do 2007. kada je fabrika prestala s radom, radnika je bilo 120.

Danas 49 radnika, starosti od 45-65 godina i dalje čeka prava.