Mastercard: Online potrošeno 900 milijardi dolara više nego ranije

Prema najnovijem izveštaju Mastercard Recovery Insights, usljed pandemije Covida 19 potrošeno 900 milijardi dolara na online trgovinu širom svijeta tokom 2020. godine.

Drugim riječima: udio e-trgovine je 2020. iznosio približno 1 dolar od svakih 5 dolara potrošenih u maloprodaji, u odnosu na oko 1 dolar od svakih 7 potrošenih tokom 2019.

Za trgovce u maloprodaji, restorane i druge velike i male kompanije, online mogućnost prodaje bila je prijeko potrebna slamka spasa jer je narušena potrošačka potrošnja na fizičkim mjestim prodaje, i očekuje se da će otprilike 20-30% globalnog prelaska na digitalne tehnologije uzrokovanog pandemijom biti trajno.

Izvještaj se oslanja na anonimizovane i zbirne podatke o prodajnim aktivnostima obavljenim putem Mastercard mreže, kao i na analizu koju je sproveo Mastercard Ekonomski Institut. Analiza daje dublji prikaz šta ovo znači za svaku pojedinačnu državu i sektore robe i usluge, kako na tržišnom, tako i na prekograničnom nivou.

,,Dok su potrošači bili kod kuće, njihov novac je putovao daleko zahvaljujući e-trgovini.
Ovo ima značajne implikacije, a zemlje i kompanije koje su postavile digitalno poslovanje kao prioritet nastavljaju da ostvaruju benefite. Naša analiza pokazuje da i najmanje kompanije beleže koristi kada se prebace na digitalne kanale.” kaže Briklin Dajer, glavni ekonomista u kompaniji Mastercard i šef Mastercard Ekonomskog Instituta.