HIFA OIL: Uprkos svim poteškoćama, uspješno poslovanje u 2020!

Hifa Oil, bosanskohercegovački najznačajniji privatni naftni distributer  bavi se prometom nafte i naftnih derivata, odnosno prodajom goriva, mazuta, bitumena, te pružanja usluge transporta nafte i naftnih derivata na veliko putem tranzitne prodaje.

Osim prodaje i distribucije goriva na veliko, ova kompanija posjeduje i 15 maloprodajnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Hifa Oil je prva domaća naftna kompanija koja je otvaranjem benzinske pumpe u Crnoj Gori  ušla na inozemno tržište sa svojim maloprodajnim objektima. Trenutno na teritoriji Crne Gore posjeduju 2 maloprodajna objekta, te je za naredni mjesec najavljeno otvorenje nove pumpe kao i nova ulaganja.

Ono s čim se ova kompanija može zasigurno pohvaliti u predhodnoj godini uprkos svim anomalijama-  koje su pogodile naftni sektor, te padom nafte na svjetskoj berzi izazvanim pandemijom virusa COVID-19, jeste realizacija vrlo snažnog investicijskog ciklusa. 

Hifa Oil, ostvarila je najbolji poslovni rezultat od osnivanja sa zabilježenim rastom po svim segmentima poslovanja, u investicijama i u broju radnih mjesta koji je u period od 01.03.2020. godine do 31.12.2020. godine porastao za 36. 

Snažnom rastu doprinjela je odluka ulaska u sektor maloprodaje, stoga iz kompanije poručuju kako će nastaviti istim trendom investicijskog razvoja u maloprodajnom sektoru i jačanju tržištne pozicije kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu.

Budući da je Hifa Oil kompanija koja se vodi tezom da uvijek može bolje, najavljuju kako će ovo biti godina inovacija i da će tržištu ponuditi novosti koje će biti osvježenje za potrošače.