OTVORENE PRIJAVE ZA NAJZNAČAJNIJI BIZNIS FORUM MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U BIH

Cilj MSP Foruma je da ukaže na značaj malih i srednjih preduzeća kao motora bez kojeg nema ubrzanog oporavka domaće ekonomije, te da se razmjenom međusobnih iskustava olakša rješavanje problema u bitno izmijenjenim uslovima poslovanja.

Pandemija koronavirusa ostavila je neizbrisive tragove, kako u životima ljudi diljem planete, tako i na privrednike i ekonomiju u cijelosti.

Ekonomska situaciju u BiH i regoinu znatno je ugrožena, i o tome govore i podaci o broju zatvorenih kompanija, najčešće malih i srednjih preduzeća koja nisu uspjela da se održe iz svojih resursa.

Kako bi se održala pozitivna poslovna klima, podigla svijest o značaju i podršci u opstanku malih i srednjih preduzeća, 30. marta u Srbiji i 29. aprila u BiH održat će se najznačajniji biznis forum za predstavnike malih i srednjih preduzeća.

Cilj MSP Foruma je da ukaže na značaj malih i srednjih preduzeća kao motora bez kojeg nema ubrzanog oporavka domaće ekonomije, te da se razmjenom međusobnih iskustava olakša rješavanje problema u bitno izmijenjenim uslovima poslovanja.

Mala i srednja preduzeća su područje kojem se posvećuje nedovoljno pažnje u Bosni i Hercegovini, iako mogu biti značajan faktor ekonomskog rasta.

Od ukupnog broja zaposlenih, mala i srednja preduzeća čine više od 90 posto poslovnih kompanija u BiH i zapošljavaju oko 64 posto radne snage.

Kroz program podrške i educiranja vlasnika i menadžmenta 32.000 malih i srednjih preduzeća koja posluju na području BiH, cilj foruma je osnažiti ih i ponuditi adekvatna rješenja u trenutnim uvjetima za opstanak na tržištu i daljem razvoju.

To je moguće uvođenjem digitalnih tehnologija u svakodnevnom poslovanju, na domaćem i ino tržištu, inovacijama u stvaranju novih i unapređenju postojećih proizvoda i usluga, te  olakšanim pristupom novim izvorima finansiranja.

Poziv za sudjelovanje na MSP forumu otvoren je za sva mala i srednja preduzeća sa područja BiH, kao i ključne grane od kojih ovisi rast MPS – Bankarski sektor, IT kompanije, Telekomunikacije, Revizija i tokovi novca.

Više o programu Foruma malih i srednjih preduzeća na: www.msp-forum.ba