Analiza: Oglašavanje maslaca i margarina u lecima trgovačkih lanaca

Piše: Josip Pedić

Ne baš tako davno mnogo članaka je napisano o ogromnom porastu cijene maslaca, a u današnje vrijeme srećom ne čitamo o „divljim“ cijenama maslaca već samo o cijenama kriptovaluta. U ovom članku vam donosimo kratki pregled kako i koliko su se oglašavali maslac i margarin u lecima trgovačkih lanaca, ko je dobitnik, a ko gubitnik u 2020. godini i koliko se Covid-19 odrazio na oglašavanje ovih dviju kategorija. Sve analize će biti temeljene na broju promocija.

Iskorištenost kapaciteta maslaca

Nažalost kod većine kategorija koje analiziramo, 2020. godina je bila u najmanju ruku loša ili prosječna. No ovaj put kod kategorija maslaca 2020. godina je bila zapravo i odlična s obzirom na sve. Maslac je godinu zaključio sa porastom promocija od 22.7% u odnosu na 2019. godinu. Neki mjeseci bilježe porast oglašavanja od skoro 50%.

Broj promocija za kategoriju maslaca

Iskorištenost kapaciteta margarina

Ali zato deblji kraj je izvukao margarin koji ipak u 2020. godini bilježi pad u oglašavanju za 19.4%.

Nakon pada u martu, broj promocija je bio manji sljedeća četiri mjeseca za redom u odnosu na 2019. godinu. Juli je zabilježio prvi rast nakon februara, ali odmah za tim slijedi najveći pad u augustu. Ostatak 2020. godine je bio u prosjeku sličan kao i 2019. godina.

Broj promocija za kategoriju margarina

Top brendovi maslac

U kategoriji maslaca imamo četiri velika brenda koji su predvodnici skupine. To su: Meggle (28.2%), Vitas (22.2%), Dukat (13.4%), Flechard (8.1%).  Pregled ostalih brendova i njihov razvoj u odnosu na 2019. godinu, možemo vidjeti na grafikonu niže:

Top brendovi po udjelu promocija – maslac

Top brendovi margarin

Kod kategorije maslaca imamo proizvođače koji proizvode stolni margarin (za kolače) i margarin kao namaz. Na prvom mjestu je Zvijezda sa 53.6% ukupnog udjela, a prate je Dijamant (16.1%), Vital (11.99%) i Unigra (8.4%).

Top proizvođači po udjelu promocija – maslac

Vrste promocija

Za obje kategorije i dalje daleko najkorištenija vrsta promocije je „slika+cijena“. Kod margarina ova vrsta promocije zauzima 79% ukupnog udjela promocija, a odmah iza nje je „x%cheaper“ sa 16.5%. Zajedno ove dvije vrste promocija čine 95% ukupnog udjela. 

Kod kategorije maslaca se ipak vidi manja promjena pa tako iako je „slika+cijena“ sa 66% prvi tip promocije po zastupljenosti, to je ipak pad od 5% u odnosu na 2019. godinu. Ova razlika se prenijela na „x%cheaper“ pa tako ona sada zauzima 30% udjela promocija.