Uputa potrošačima o označavanju svježeg voća i povrća

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je upute potrošačima o označavanju svježeg voća i povrća.

Tako u slučaju kada se voće i povrće prodaje u nezapakovanom (rasutom) obliku obavezni podaci moraju biti čitljivi i na vidljivom mjestu. Proizvodi se, naglašavaju, smiju nuditi na prodaju pod uvjetom da trgovac na malo (u maloprodaji) istakne dodatno i čitljivo pojedinosti podataka o zemlji porijekla i prema potrebi klase, sorte ili trgovačkog tipa na takav način da se ne obmanjuje potrošača.

S druge strane, ako se prodaje zapakovano, podaci o označavanju moraju biti vidljivo i čitljivo naznačeni na jednoj strani pakovanja, neizbrisivo otisnuti izravno na pakovanje ili na naljepnici koja je sastavni dio ambalaže ili je na nju pričvršćena.

“Na ona koje se primjenjuju samo opći tržišni standardi trebaju se dati informacije o nazivu voća ili povrća, nazivu i adresi onoga koji pakira i/ili otprema robu i puni naziv zemlje podrijetla“, ističu.

Također, agrumi, breskve, nektarine, jabuke, jagode, kivi, kruške, stolno grožđe, paprike, paradajz i zelene salate, kovrčave endivije, širokolisne endivije (batavije) i banane podliježu posebnom tržišnom standardu. Tako se primjerice u slučaju jabuke trebaju navesti slijedeće informacije:

 • naziv i fizička adresa onoga koji robu pakuje i/ili otprema,
 • “Jabuke”, ako sadržaj nije vidljiv izvana,
 • naziv sorte, ili nazivi različitih sorti kod mješavina jabuka. (Naziv sorte može se zamijeniti sinonimom. Trgovački naziv može se navesti samo kao dodatak uz naziv sorte ili sinonim),
 • zemlja podrijetla (obavezno) i, neobvezno, područje u kojoj su uzgojeni ili državni, regionalni ili lokalni naziv mjesta. Kod mješavina jasno različitih sorti jabuka različitog podrijetla, uz naziv pojedine sorte navodi se svaka zemlja podrijetla,
 • klasa,
 • veličina (minimalne i maksimalne veličine promjera u mm ili težine u g), ili broj komada za voće pakirano u redove i slojeve (nije propisana ujednačenost veličine za plodove klase II. pakirane u prodajnim pakiranjima ili rasutom stanju),
 • službeni kontrolni žig (neobavezno),
 • neto količina.

Miješano pakovanje

Pakovanja neto mase pet kg ili manje koja sadrže mješavinu različitih vrsta voća, povrća ili voća i povrća mogu se staviti na tržište pod uvjetom da su proizvodi ujednačene kvalitete, da je svaki proizvod usklađen s općim ili posebnim tržišnim standardima, da je pakovanje označeno na propisani način i da nije takva da dovede potrošača u zabludu.

U slučajevima kada su proizvodi u mješavini porijeklom iz više od jedne države članice ili treće zemlje, nazivi zemalja porijekla umjesto punim nazivom mogu se navesti na ova tri načina:

 • “mješavina voća iz EU-a”, “mješavina povrća iz EU-a” ili “mješavina voća i povrća iz EU-a”,
 • “mješavina voća iz zemalja izvan EU-a”, “mješavina povrća iz zemalja izvan EU-a” ili “mješavina voća i povrća iz zemalja izvan EU-a”,
 • “mješavina voća iz EU-a i iz zemalja izvan EU-a”, “mješavina povrća iz EU-a i iz zemalja izvan EU-a” ili “mješavina voća i povrća iz EU-a i iz zemalja izvan EU-a”.