U Srbiji pokrenuta platforma Foodshare

Efikasno povezivanje donatora hrane sa humanitarnim organizacijama koje pomažu najugroženije – cilj je online platforme koja već broji više od 50 registrovanih organizacija.

FoodSHare platforma omogućava distribuciju viška hrane na odgovoran i transparentan način.

Platformu je razvilo Udruženje za preduzetništvo i inovacije Foodscale Hub u sklopu projekta Ploutos, a sve u cilju rješavanja ekološkog, ekonomskog i društvenog problema neiskorištene hrane.

Ova platforma ima za cilj da automatizuje i digitalizuje procese redistribucije hrane i na taj način podstakne proizvođače i distributere da svoj višak hrane preusmjere onim grupama građana kojima je ta hrana prekopotrebna.