Srbija zabranila izvoz mlijeka

Vlada Srbije ograničila je cijenu litre mlijeka od 2,8 posto mliječne masti na 128,99 dinara do 30. septembra.

Takođe, donijeta je i odluka o zabrani izvoza sirovog i pasterizovanog mlijeka, koja ne važi za Makedoniju i Albaniju.

Kako navode u saopštenju Vlade, Uredba je donijeta kako bi se omogućilo redovno snabdijevanje stanovništva mlijekom i radi sprečavanja odliva sirovine van granica zemlje.

Izmjenom Uredbe se ograničava cijena UHT mlijeka od 2,8 posto mliječne masti u pakovanju od jednog litra na 128,99 dinara.

Takođe, pored ograničenja cijene UHT mlijeka, ograničene su i trgovačke marže kako bi se spriječile spekulantske aktivnosti na tržištu – stoji u saopštenju Vlade.

Dodaju i da prate stanje, pri čemu će obezbijediti dovoljne količine mlijeka za potrebe građana.