Radoš Vukičević: Gradimo “kuću brendova”

Razgovarala: Danče Draginova danche@instore.mk

Radoš Vukićević je Skopljanac sa dvije decenije radnog iskustva u oblasti menadžmenta, posebno u segmentu prodaje i marketinga, upravljanja lancem snabdijevanja, projektnog menadžmenta i upravljanja promjenama.

Prije dolaska u Tikveš, u julu 2017. godine, bio je na različitim menadžerskim pozicijama u uspješnim kompanijama – Skopska pivara i Alkaloid, kao i u Coca-Cola Company. Nekoliko godina bio je i ekonomski promoter i ekonomski savjetnik makedonskih ambasadora u Bugarskoj i Srbiji, radeći na promociji izvoza makedonskih proizvoda u ove zemlje i u privlačenju investicija. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Skoplju, u domenu vanjske trgovine, a ima i diplomu o završenim specijalističkim studijama u Cotrugli Business School u Zagrebu, Hrvatska.

Gotovo pet godina ste generalni direktor Tikveša. Kako biste ukratko opisali ovaj period vođenja vinarije sa dugom tradicijom? Koje su najvažnije stvari koje su obilježile vaš rad u vinariji i koje su najveće promjene koje su se dogodile u tom periodu?

Imali smo prilično dinamičan i turbulentan period i dvije, od ovih skoro pet godina koje ste pomenuli, su godine u kojima živimo sa promjenama izazvanim korona pandemijom. To je zahtijevalo od nas da se prilagodimo novim uslovima. Zahvaljujući odličnom timu Tikveša, znanju i stručnosti, ali i hrabrosti da preduzmemo određene korake, uspjeli smo da odgovorimo na izazove i nastavimo da ulažemo u sve segmente poslovanja, kako u proizvodnji tako i u marketing. Uveli smo nove proizvode, realizovali nove projekte i inicijative kojima nastavljamo da unapređujemo kvalitet naših proizvoda, jer je to temelj dugoročnog uspjeha.

Želim da istaknem da smo u ovom periodu premašili rekord godišnjih nagrada i sada ta cifra iznosi više od 100. Proširili smo proizvodnju i izvan granica naše zemlje, kupivši vinariju u srcu jednog od najpoznatijih vinskih regiona – Južna Rona u Francuskoj. Također smo predstavili brend-platformu Tikveš Châteaux & Domaines za premium vina proizvedena sa specifičnih mikrolokacija, jer je razvoj kompanije i portfolija zahtijevao takvu distinkciju vina, kako bi se naglasila jedinstvenost specifičnih lokacija u Makedoniji i u Francuskoj.

Posljednji novitet iz Tikveša je uvođenje novog brenda Luda Mara za vina koja su činila liniju Special Selection. Zašto ste se odlučili na taj korak?

U Tikvešu dobro znamo snagu dobro građenih brendova. U svom portfoliju imamo jake brendove i naša strategija je da nastavimo sa uvođenjem i izgradnjom novih, prerastajući u nešto što nazivamo “kuća brendova”. Pored toga, tržišni trendovi nameću potrebu da se istakne veza između vina, specifičnog podneblja i regiona iz kojeg potiče. Dakle, da bismo pojačali autentičnost naših vina, odlučili smo da kreiramo novi vinski brend, koji smo nazvali Luda Mara po rijeci koja teče kroz Tikveški region i Kavadarci. Svojim karakterom, priče i mitovi vezani za rijeku Luda Mara po mnogo čemu podsjećaju na karakter naših vina. Vjerujemo da ćemo na ovaj način moći lako ispričati priču o kvalitetnim makedonskim vinima, posebno na stranim tržištima, gdje se traže i cijene unikatni i autentični vinski brendovi.

Najavili ste da će Tikveš ove godine po prvi put proizvoditi vino od organskog grožđa sa lokaliteta Lepovo. Dokle ste stigli sa realizacijom ovog plana i šta će otvaranje ovog novog poglavlja značiti za vinariju?

Domen Lepovo je, u 2021. godini, postao certifikovani proizvođač organskog grožđa, a za prelazak sa konvencionalne na organsku proizvodnju bilo je potrebno tri godine. Ove godine očekujemo prva organska vina sa ovog lokaliteta, ne samo kao rezultat organskog grožđa od kojeg se ta vina proizvode, već i primjene specifične prakse u vinariji.

Na taj način idemo korak dalje u ponudi visokog kvaliteta naših vina i zadovoljavanju potreba potrošača za proizvodima koji su kreirani u skladu s okruženjem i trendovima u potrošnji organskih proizvoda.

Koliko je na Tikveš utjecala korona kriza, da li i koliko ste primijetili pad prodaje i prihoda, s obzirom na to da ugostiteljski objekti neko vrijeme nisu radili punim kapacitetom? Da li je potražnja u FMCG sektoru nadoknadila eventualni pad?

Ograničenja ugostiteljskih i turističkih kapaciteta, uvedena radi sprečavanja širenja koronavirusa, izazvala su nagli pad prodaje, što je nanijelo značajnu štetu cjelokupnoj industriji pića. Naravno, u tom periodu u 2020. godini, i Tikveš je pretrpio veliki pad prodaje na domaćem i stranom tržištu.

Posljedice su ublažene antikriznim mjerama koje je uvela država, kao i promjenama koje smo napravili u poslovanju kako bismo se prilagodili situaciji, preusmjeravajući neke od naših proizvoda na online prodaju. Na taj način, kao i sa postupnom normalizacijom ukupne potražnje tokom 2021. godine u ugostiteljstvu, ponovno smo počeli da ostvarujemo zadovoljavajuće rezultate, iako se još ne može govoriti o potpunoj nadoknadi pada prihoda koji se dogodio u 2020. godini.

Svijet se suočava sa nedostatkom velikih broj sirovina koje se nabavljaju iz Rusije i Ukrajine. Kako će se to odraziti na vaš rad, s obzirom da veliki procenat sastojaka đubriva dolazi iz Rusije? Očekujete li da će grožđe “patiti” zbog toga?

 Ne očekujemo da će ovakva situacija kod nas izazvati nestašicu grožđa niti utjecati na njegov kvalitet, ali naravno moguće su posljedice, posebno u pogledu troškova proizvodnje.

Na kojim tržištima su prisutna vina Tikveša? Koja je izvozna strategija vinarije jeste li usmjereni prema traženje mogućnosti za prodor na nova tržišta ili prema jačanje pozicije na tržišta na kojima ste već prisutni?

Vina Tikveša imaju izgrađene pozicije na tržištima u regionu i, naravno, kontinuirano radimo na održavanju i jačanju prisutnosti na tim tržištima. U Srbiji smo vinarija s najbržim rastom prodaje, a to je rezultat niza aktivnosti s kojima smo stalno prisutni na tržištu. Konkurencija je velika i potrebno je stalno pratiti kretanja na tržištu, potrebe potrošača, ulagati u odnose sa kupcima, investirati u promociju brenda i edukaciju potrošača da bismo održali izgrađeni imidž i reputaciju koju imaju Tikveš i naša vina.

Iako je svijest o našim vinima na međunarodnim tržištima daleko niža nego u regionu, ona nisu nedostižna kada je kvalitet na našoj strani. Međutim, to nije jedini kriterij. Prepoznavanje vina i zemlje porijekla igra veliku ulogu i mi kontinuirano ulažemo u promociju posjećujući najveće sajmove vina, učestvujemo na najprestižnijim vinskim takmičenjima i obezbjeđujemo prostor u najvažnijim vinskim časopisima.

“Tikveš sarađuje sa svjetskim vinskim stručnjacima i mnogi od njih postaju naši ambasadori, promovišući region i naša vina”.

Dio naše strategije za nova tržišta je i simbioza koju smo obezbijedili uključivanjem francuske vinarije Château de Gourdon koja nam, između ostalog, omogućuje lakši pristup inostranim tržištima na kojima je francusko vino dobro poznato i etablirano.

Kakvi su vam planovi? Koji je prvi veliki izazov koji treba savladati u kratkom roku i koje strategije ćete implementirati za dugoročni razvoj?

Klimatske promjene i obezbjeđivanje održivog razvoja su izazovi s kojima se već suočavamo i počeli smo sa sprovođenjem aktivnosti sa kojima ćemo doprinijeti njihovom ublažavanju ili prevladavanju. Planiramo da postanemo prva zelena vinarija u regionu i lider u ovoj oblasti. Imamo dugoročnu strategiju koja, osim ulaganja u obnovljive izvore energije, uključuje i upravljanje vodama, otpadom i druge komplementarne aktivnosti koje će smanjiti utjecaj našeg poslovanja na životnu sredinu.

Još jedan veliki izazov, za koji očekujemo da dobije na značaju, i to ne samo kod nas, je nedostatak radne snage. To je izraženo u poljoprivredi, koja nije atraktivna grana iz više razloga. Da bismo prevazišli ovaj izazov, intenzivno ulažemo u razvoj ljudskih resursa, zadržavanje kadrova, ali i u modernizaciju proizvodnje.

Dakle, ulažemo u podizanje vinograda sortama koje su tražene na tržištu, prateći najnovije svjetske trendove u korištenju mehanizacije u vinogradima. Također, primjenjujemo najmoderniju tehnologiju i koristimo najsavremeniju opremu u cijelom proizvodnom procesu, što rezultira automatizacijom tamo gdje je to moguće, bez narušavanja autentičnosti i kvalitete naših proizvoda.

Koja je sljedeća velika investicija Tikveša?

Veliki dio naših ulaganja, u okviru novog investicionog ciklusa, usmjerena su na obnovu i podizanje novih vinovih loza, kao i na nabavku nove savremene mehanizacije. Do sada je u ovaj segment uloženo više od pet miliona eura, a investicioni plan predviđa podizanje novih 180 hektara vinove loze do kraja ove godine. Ovakva ulaganja, zajedno s ulaganjima u najsavremeniju opremu i tehnologiju za primarnu proizvodnju, mikrovinifikaciju i odležavanje vina, koja su u proteklih 15 godina premašila 45 miliona eura, doprinijela su da Tikveš preraste u vinariju s najvećim kapacitetom za proizvodnju vina premium kvaliteta, u našoj zemlji i širem regionu.