Broj zaposlenih u FBiH za sedmicu porastao za 615

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 17.05.2021.godine iznosio je 522.896.

Ovaj broj veći je za 615 zaposlenika u odnosu na podatak od 10.05.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 522.281.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 17.05.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Stanje broja zaposlenih na dan 17.05.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.