Pojačan nadzor jagoda na hrvatskom tržištu

Osim kontrole usklađenosti jagoda s propisanim tržišnim standardima poljoprivredni inspektori nadziru i njihovu sljedivost.

Na policama trgovačkih lanaca te na tržnicama pojavile su se prve ovogodišnje jagode. S ciljem zaštite zdravlja ljudi i prava potrošača poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata tokom aprila, maja i juna pojačano nadzire jagode stavljene na tržište.

To konkretno znači da sve jagode koje su stavljene u prodaju moraju biti neoštećene, zdrave, plodovi načeti truljenjem ili kvarenjem isključeni, čiste, bez ikakvih vidljivih stranih tvari, svježeg izgleda, ali neoprane, gotovo bez štetnika, gotovo bez oštećenja uzrokovanih štetnicima, s čaškom (osim u slučaju divljih jagoda), normalne vanjske vlažnosti, bez stranog mirisa i/ili okusa, a čaška i petiljke (ako postoji) moraju biti svježe i zelene.

Na samoj ambalaži mora biti istaknut naziv proizvoda, naziv i adresa onoga koji pakuje i/ili otprema robu, puni naziv zemlje porijekla te klasa proizvoda.

Napominje se i kako poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata u području zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, kontinuirano obavlja inspekcijske nadzore usklađenosti voća i povrća s propisanim tržišnim standardima. Tako je tokom 2020. proveden 31 inspekcijski nadzor subjekata koji jagode stavljaju na tržište.

Utvrđene su četiri nepravilnosti koje su se odnosile na označavanje i minimalne zahtjeve kvalitete proizvoda te obavljanje neregistrovane djelatnosti trgovine.

Ukoliko građani primjete jagode koje ne zadovoljavaju gore spomenuto, mogu ih prijaviti Državnom inspektoratu ispunjavanjem elektroničkog obrasca „Podnošenje prijava“, slanjem prijave poštom na adresu Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili lično u Pisarnici Državnog inspektorata.