od 1. jula carina bez papira u BiH

Špediterima, izvoznicima i uvoznicima u BiH od 1. jula neće biti potrebna gomila papira da izvrše carinjenje robe jer će sve obavljati elektronskim putem.

“Carina bez papira” praktično znači da u BiH od 1. jula počinje primjena elektronskih carinskih postupaka, prvenstveno novog elektronskog prevoznog sistema, kao i primjena elektronskih carinskih deklaracija u izvoznim i uvoznim postupcima.

Kako je za portal Capital pojasnio načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) Ratko Kovačević neophodno je da se elektronski prevoz u BiH koristi godinu dana na nacionalnom nivou, da bi nakon toga BiH postala članica Međunarodne konvencije.

Pristupanjem konvenciji BiH će ući u mrežu zemalja zajedničkog tranzita, koja obuhvata EU, zemlje EFTA, Srbiju, Severnu Makedoniju i Tursku.

Praktično bismo postali kao i sve ostale države koje koriste taj tranzitni sistem. To je doslovno carina bez papira. Ono što mi u narednom periodu treba da dobijemo jeste da UIO postane sertifikovano telo za izdavanje digitalnog kvalifkovanog potpisa, naglasio je Kovačević.

Prema njegovim rečima, korist će imati svi obveznici koji učestvuju u carinskom postupku, prije svega uvoznici, izvoznici i špediteri jer će od 1. jula svi dokumenti koje budu slali u informativni sistem UIO ovjeravati digitalnim kvalifikovanim potpisom umjesto, kao što je slučaj sada, kada se se dostavljaju u papirnom obliku sa potpisom i pečatom na samom papiru.

To je korak naprijeded ka ubrzanju čitavog procesa, kompletna elektronska korenspodencija na relaciji poreski obveznici – UIO, ubrzanje cijele procedure, smanjenje troškova… I onog momenta kada BiH postane članica te konvencije neko ko je izvoznik iz BiH, kada se u sistem pusti carinska prijava ona će biti vidljiva kroz sve tranzitne zemlje pa do odredišne zemlje gde ta pošiljka bude išla. Smanjiti će se uopšte vreme čekanja na graničnim prelazima, tako da je to sigurno prednost, a i obaveza u skladu sa procesom pridružiuvanja EU, zaključio je Kovačević.

Predsjednik Udruženja za međunarodni i unutrašnji transport RS Nikola Grbić istakao je za ukoliko ova procedura bude realizovana na način kako je to najavljivano, da će mnogo značiti za prevoznike.

,,Imajući u vidu da se trenutno gubi zaista mnogo vremena na graničnim prelazima i carinskim terminalima da bi se roba ocarinila i otišla do krajnjeg potrošača, najavljena procedura bi svakako skratila to vrijeme. Sve na kraju zavisi od same organizacije posla i kako će to funkcionisati. U svakom slučaju, veoma pozitivna stvar”, naveo je Grbić.