Kolumbija otkrila devet novih sojeva opasne gljivice na kafi

Kolumbijska federacija za kafu otkrila je devet novih, agresivnijih sojeva gljivice koja uzrokuje hrđu kafe, pozivajući proizvođače da sade otpornije sorte kako bi izbjegli širenje bolesti.

Kolumbija je najveći proizvođač arabike u svijetu, s 855.000 hektara pod plantažama kafe koje prehranjuju oko pola miliona obitelji.

Od 1983. godine, kada je hrđa prvi put otkrivena u Kolumbiji, Nacionalni centar za istraživanje kafe (Cenicafe) identifikovana su 22 soja gljivice.

“Pozivam proizvođače kafe da razvijaju odnosno obnavljaju zasade otpornijim sortama, koristeći certificirano sjeme”, rekao je glavni direktor saveza Roberto Velez.

Hrđa od kafe bolest je koju uzrokuje gljivica Hemileia vastatrix, napadajući lišće i uništavajući plodove.

”Klima i nadmorska visina u Kolumbiji pogoduju hrđi kafe”, rekao je direktor Cenicafea Alvaro Gaitan.

Hrđa je najčešća bolest koja pogađa nasade kafe u svijetu, prisutna je u svim zemljama proizvođačima i može uzrokovati gubitke između 30 do 80 posto kod osjetljivih biljnih sorti kada se širenje ne suzbije dovoljno brzo.

Otporne biljne sorte čine nešto više od 84 posto nasada kafe u Kolumbiji, a osjetljive sorte preostalih 16 posto.

Redovita mjerenja pokazuju da je kod osjetljivih sorti prosječna učestalost hrđe 20 posto ili više, a kod otpornih šest posto ili manje.