Drugi CEO Summit Sarajevo – Samit privrednih lidera regiona

Drugi CEO Summit Sarajevo - Samit privrednih lidera regiona, održat će se 17. junau hotelu Hills, u organizaciji regionalnog trgovačkog magazina InStore i marketinške agencije Altermedia.

Drugi CEO Summit Sarajevo – Samit privrednih lidera regiona, održat će se 17. junau hotelu Hills, u organizaciji regionalnog trgovačkog magazina InStore i marketinške agencije Altermedia.
CEO lideri, kompanije koje vode i države u kojima posluju nalaze se pred velikim izazovom, i godinu dana od proglašenja globalne pandemije izazvane virusom COVID-19. No, i u tim otežanim uslovima, koje mnogi ekonomisti porede sa Velikom recesijom, postoje kompanije koje su uspjele, ne samo da održe biznis, već i da ga unaprijede i ostvare značajan rast, koji duguju brzom prilagođavanju novoj ekonomskoj realnosti i inovacijama. Četvrta industrijska revolucija, međutim, nije zaustavljena zbog pandemije. Naprotiv, ubrzana je i postala je conditio sine qua non uspješnog biznisa. 
Situacija u kojoj se danas nalazi svijet mogla bi se okarakterisati kao Novi početak, jer ta „nova normalnost“ utječe na nove radne i životne navike, na nove izvore prihoda, nove, neplanirane troškove, a u isto vrijeme nameće i potrebu vlada da budu aktivnije u nastojanju da se ublaže posljedice pandemije i stvore uslovi za brži privredni oporavak, koji će nakon toga uslijediti.
Cilj konferencije jeste ujedinjenje uspješnih lidera i kompanija, kako bi se pokrenula pozitivna kretanja i opstanak privrede u cijelosti. 
– Konferencija će u cijelosti biti prilagođena hibridnom konceptu događaja. –