Javni poziv u Trebinju: Dodjela mini sirana za proizvođače

Poljoprivredni proizvođači koji budu izabrani, imaju obavezu da namjenski koriste liniju za proizvodnju sira, u trajanju od najmanje tri godine od dana potpisivanja Ugovora.

Ripening domestic cheese at the cheese dairy

Prošle sedmice je Razvojna agencija Grada Trebinja raspisala Javni poziv u cilju dodjele tri mini linije za proizvodnju sira, a koji je sastavni dio projekta “Trebinje – Jačanje resursa za proizvodnju i plasman poljoprivrednih proizvoda”.

Namijenjen je prije svega nezaposlenim osobama sa područja seoskih mjesnih zajednica, koje pripadaju teritoriji ovog grada. Poseban fokus je na ekonomski i socijalno ranjivim kategorijama društva, poput žena, mladih, teže zapošljivih lica ili višečlanih porodica.

Putem ovog poziva nastoji se povećati konkurentnost lokalnih proizvođača, ali i omogućiti rast i stabilnost prihoda u poljoprivredi, prije svega kroz proizvodnju sira. Plan je da se tri mini linije podijele tako da dvije idu za osobe ženskog pola i jedna muškom korisniku. Pored isporuke, biće obezbijeđena i montaža, a od neophodne opreme tu je i duplikator sa dvodijelnim mješačem, sto za cijeđenje, kada za salamurenje i presa za cijeđenje. Minimalni kapacitet duplikatora iznosi 50 litara.

Poljoprivredni proizvođači koji budu izabrani, imaju obavezu da namjenski koriste liniju za proizvodnju sira, u trajanju od najmanje tri godine od dana potpisivanja Ugovora, sa mogućnošću da sirana pređe u njihovo vlasništvo, ali isto tako moraju da registruju svoje poljoprivredno gazdinstvo.

Obezbijeđena i edukacija za proizvođače

Također, organizovaće se i edukativna radionica iz oblasti higijene, kvaliteta i standardizacije proizvodnje tradicionalnih sireva i drugih proizvoda, a sve u svrhu dodatnog ojačavanja kapaciteta proizvođača sira.

Da bi mogli konkurisati, farmeri moraju biti na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i da im je prebivalište na području Grada Trebinje. Kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji, neophodno je da gazdinstvo posjeduje odgovarajuće prostorije za instaliranje opreme, uz nadzor projektnog tima. Obavezno je da se na imanju drži od 7 do 30 muznih grla goveda.

Krajnji rok do kada se svi zainteresovani mogu prijaviti je do 07. juna, tekuće 2021. godine. Obrasci zahtjeva, zajedno sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na adresu:

Razvojna agencija Grada Trebinja, sa naznakom za “Javni poziv za dodjelu mini linija za proizvodnju sira”, ulica: Stepe Stepanovića, bb, Trebinje.

Sve dodatne informacije, mogu se dobiti na telefon 059/245-470 ili 059/226-459, svakim radnim danom od 07 do 15 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Podsjetimo, proizvodnja sira veoma je zastupljena u ovom dijelu naše zemlje i prema mišljenju tamošnjih proizvođača, od stočarstva se može živjeti, ipak najteže je obezbijediti neophodne uslove. To podrazumijeva prije svega pravljenje objekata, povećanje broja grla i brojne druge obaveze.