Iskorištavanje mogućnosti i upravljanje izazovima u održivosti

Global environmental sustainability background green technology

Autor: Indre Zebrauskaite
Senior Analyst
Euromonitor International

Uz rastuću zabrinutost za životnu sredinu na globalnom nivou, kompanije su prinuđene da ulažu u održivost, dok potrošači traže ekološki prihvatljivije proizvode. Stručnjaci iz industrije, također, vide održivost kao ključ za osiguravanje otpornosti poslovanja, a u svjetlu nedavne energetske krize, ulaganja u obnovljive izvore vide se kao mogućnost za uštedu troškova. Dok će potražnja za održivim proizvodima nastaviti da raste i mijenja lance snabdijevanja, rastuća inflacija mogla bi ugroziti preferencije potrošača. Kao rezultat rasta troškova života, potrošači očekuju da će se njihova finansijska situacija pogoršati, što utječe na njihovu odluku o trošenju novca na održive proizvode.

Održivost je važna za poboljšanje otpornosti poslovanja

S obzirom na to da se kompanije suočavaju sa sve većim rizicima u vezi sa pitanjima održivosti, nije iznenađujuće vidjeti globalni konsenzus među stručnjacima iz industrije o važnosti uključivanja održivosti u širu biznis strategiju za povećanje poslovne otpornosti. Prema Euromonitorovoj anketi Voice of the Industry: Sustainability Survey, u 2022. godini skoro 90% anketiranih stručnjaka smatra održivost izuzetno ili veoma važnom za smanjenje njihove ranjivosti i poboljšanje odgovora na buduće rizike (grafikon 1).

Dok Južna Amerika i dalje prednjači u pogledu broja kompanija koje su svjesne uloge održivosti u poslovnoj fleksibilnosti, Sjeverna Amerika je sustiže, skačući s posljednje na drugu poziciju između 2021. i 2022. U augustu 2020, predsjednik Joe Biden potpisao je Inflation Reduction Act, koji osigurava 369 milijardi dolara ulaganja u klimatska rješenja i ekološku pravdu. Ovo je ogroman korak naprijed u borbi protiv klimatskih promjena, koji će ubrzati tranziciju na čistu energiju koja će smanjiti troškove energije.

Klimatske promjene će promijeniti potražnju potrošača i transformisati lance snabdijevanja

Iako klimatske promjene utječu na sve dijelove poslovanja, stručnjaci iz globalne industrije slažu se da će se najveći utjecaj osjetiti na potražnju potrošača, kako je izjavilo više od 75% ispitanika u 2022, drugu godinu zaredom. Briga o životnoj sredini sve više utječe na ponašanje potrošača i kupovinu. Od 2015. do 2022. došlo je do povećanje od 13 procentnih poena u odnosu na potrošače koji smatraju da svojim izborima i djelovanjem mogu promijeniti svijet (Euromonitor Voice of the Consumer Lifestyles survey). Više u grafikonu 2.

S obzirom na to da klimatske promjene predstavljaju prijetnju operacijama lanca snabdijevanja, nije iznenađujuće što se ova zabrinutost popela na drugu poziciju u rangiranju odgovora, sa značajnim povećanjem od šest procentnih poena između 2021. i 2022.

Dekarbonizacija lanca snabdijevanja predstavlja značajnu neiskorištenu priliku za korporativno klimatsko djelovanje. Prema CDP – Carbon Disclosure Project, emisije iz lanca snabdijevanja jednake su približno 92% ukupne emisije gasova staklene bašte (GHG) organizacije. Smanjenje emisija koje proizvode dobavljači (tzv. Scope 3 emissions, indirektno generisane aktivnostima kompanije) zahtijeva postavljanje naučno zasnovanih ciljeva, kao i saradnju i angažman sa dobavljačima za efikasno mjerenje, mapiranje i smanjenje emisija.

FMCG kompanije ulažu u održive proizvode

Zanimanje potrošača za održivije izbore raste, što podstiče kompanije da daju prioritet investicijama u razvoj i lansiranje održivih proizvoda i usluga. Ulaganja u održivost, povezana s energijom i zelenim ili čistim tehnologijama, visoko su među glavnim poslovnim prioritetima, nakon čega slijedi usvajanje cirkularnih poslovnih modela. Otprilike polovina anketiranih poslovnih eksperta navodi da planira ulaganje u cirkularne poslovne modele u narednih pet godina, pri čemu su evropske kompanije vodeće u tom području (grafikon 3).

Kada se pitaju stručnjaci iz industrije o budućim investicijama u održivost, ističe se inicijative “Razvoj održivih proizvoda” i “Otpad/recikliranje”, pri čemu je više od 75% ispitanika reklo da njihova kompanija planira ulaganja u ove oblasti. Kompanije ulažu velika sredstva u recikliranje i inovacije materijala, a ostale važne oblasti za ulaganja su “Programi podrške zaposlenima” i “Održivi izvori”, na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Istovremeno, istraživanje pokazuje da su i održiva energija i čiste tehnologije visoko na agendi ulaganja kompanija (oko 70% odgovora).

Pristupačnost nasuprot održivost: dilema suočena sa globalnom recesijom

Globalna inflacija je zabilježila značajan rast u prva četiri mjeseca 2022. i očekuje se da će ostati visoka do kraja godine i da će utjecati na potrošačke kompromise između pristupačnosti i održive kupovine.

Visoke cijene hrane i energije izazvale su inflaciju potrošačkih cijena u mnogim ekonomijama širom svijeta. U 2022. predviđa se da će ogromna većina zemalja u svijetu imati stope inflacije veće od 5%, a globalna inflacija će dostići 8%. Sa visokom inflacijom i rastućim cijenama osnovnih dobara, potrošači trpe niži rast realnih prihoda i viših troškova života, a preduzeća posluju sa nižim profitnim maržama, dok se istovremeno suočavaju sa rizicima slabljenja potrošačke potražnje.

Kao što ukazuju stručnjaci iz industrije, u 2022. najznačajnija prepreka koja ometa efikasnost korporativnih inicijativa za održivosti je nedostatak spremnosti potrošača da plate više za održive proizvode (grafikon 4). Budući da proizvodi s određenim atributima održivosti obično imaju višu cijenu, očekuje se da će rast inflacije utjecati na potrošačke kompromise između pristupačnosti i održive kupovine, pri čemu se očekuje da će neki proizvodi i neka tržišta biti više pogođeni od drugih (grafikon 5).