Drumski kargo prevoz najzastupljeniji u EU, vodni transport dominantan u Holandiji i Rumuniji

Prevoz tereta domaćim plovnim putevima činio je 2018. godine 6% ukupnom kargo transporta u Evropskoj uniji, a države članice u kojima je taj vid prevoza imao najveći udeo su Holandija sa 43,2% i Rumunija sa 27,1%.

Prevoz tereta domaćim plovnim putevima činio je 2018. godine 6% ukupnom kargo transporta u Evropskoj uniji, a države članice u kojima je taj vid prevoza imao najveći udeo su Holandija sa 43,2% i Rumunija sa 27,1%.

Prema podacima Evrostata, drumski kargo prevoz je daleko najzastupljeniji u ukupnom teretnom saobraćaju u EU, sa učešćem od 75,3%, a slijede željeznica sa 18,7 i plovni putevi sa 6%.

Čak u 16 država članica udio drumskog prevoza u domaćem teretnom saobraćaju premašuje 70%, pri čemu su Irska, Grčka i Španija prvaci u tom pogledu sa udjelima od 99,2%, 97,9 i 95%, respektivno.

Jedine države članice u kojima železnički transport ima veći udio od drumskog su Letonija (75,8%) i Litvanija (67,9%).

izvor: ekapija/Tanjug
foto: pixabay