COVID-19 uticaj na ljepotu i ličnu njegu u BiH

Prema Euromonitor Internationalu, pandemija COVID-19 utiče na sva područja ljepote i lične njege u Bosni i Hercegovini u 2021. godini, s tim da će neka područja imati znatno smanjen nivo potražnje potrošača zbog mjera lockdowna i rastuće ekonomske nesigurnosti.

Uz nekoliko izuzetaka, očekuje se da će 2021. godine nakon pandemije COVID-19 u svim područjima zabilježiti pad maloprodajne vrijednosti po stalnim cijenama za 2020. godinu. Na mnoge proizvode u okviru ljepote i lične njege snažno utiče njihov nedovoljno bitan, diskrecijski status u očima potrošača.

U ljepoti i ličnoj njezi zapažen je negativan utjecaj na mnoge proizvode smanjenih obrazaca upotrebe potrošača. Zaštita od sunca, mirisi, kozmetika u boji i proizvodi za njegu muškaraca pokazali su se kao najteže pogođena područja nakon pandemije. Mogućnosti potrošača da koriste i kupuju nove proizvode ozbiljno su umanjene tokom COVID-19 lockdowna ili su, u slučaju zaštite od sunca za odrasle, potpuno zaustavljene zbog uvođenja zabrana putovanja.

Turistička potrošnja je također prekinuta zbog zatvaranja granica, dok su glavni kanali za kupovinu mnogih potrošača zatvoreni. Ovdje prodaja često ovisi o iskustvu u trgovini u smislu sposobnosti potrošača da dodirnu proizvode, eksperimentišu i raspravljaju o njima.Učinak je da potrošači smanjuju potrošnju kad god je to moguće, a kada potroše, daju prioritet proizvodima za koje smatraju da su neophodni.

Njega muškaraca suočava se i sa opuštenijim i pojednostavljenim režimima njege, što posebno utječe na brijanje muškaraca.Proizvodi povezani sa potrebom higijene dobro su se izdvojili na početku pandemije i tako je ostalo tokom 2020. godine kada potrošači usvoje strože rutine lične higijene u pokušaju da ograniče širenje virusa.

Kao takvi, relativno veća elastičnost proizvoda poput tečnog sapuna, sapuna u obliku pločica, maramica za bebe i maramica za čišćenje lica pomogla je ublažiti padove u područjima kao što su kada i tuš, te proizvodi za djecu. Proizvodi za njegu usne šupljine i dezodoransi također su podržani svojim osnovnim statusom, dok mnogi potrošači pokazuju sve veću želju da se odluče za proizvode niže cijene kao što su dezodoransi u spreju kao alternativa mirisima.