Marketing je glavni alat za unapređenje kategorije

Kategorija Kafe je zabilježila rast koji je iznad njenog prirodnog indexa rasta kojim se, u normalnim uslovima, kategorija kretala. Razlog tome je svakako u izmijenjenim navikama života u pandemiji: ljudi su prinuđeni ostati kući, te tu upražnjavati naviku ispijanja kafe, koja je do tada više bila po restoranima i kafićima.

U RAZGOVORU SA CATEGORY MANAGERIMA

Renata Ribičić, category manager  za OŽN, konditore, kafu, zdravu hranu, FRUCTA TRADE Kort Marketi

Razgovarala: Edina Mizić

 Da li se Vaš radni dan i opis posla promijenili u krizi?

S obzirom na ukupnu novonastalu situaciju i u svakodnevnu rutinu obaveza unijete su izmjene, ponajviše u direktnom kontaktu sa poslovnim partnerima. Sastanci su prilično redukovani, te je mnogo rada i komunikacije na daljinu. U skladu s tim i radni dan ponekad izgleda drugačije, jer i unutar kolektiva u praksi je socijalna distanca pa ta sinergija sa kolegama prilično nedostaje. Kako u privatnom, tako i u poslovnom smislu smo se prilagodili novom normalnom, te nastojimo da naše obaveze ne trpe mnogo.

Kako se ova situacija sa pandemijom odrazila na kategoriju koju vodite, i koji su se proizvodi najviše tražili na tržištu u protekloj godini?

Budući da se pandemija negativno odrazila na većinu robnih kategorija, to nije bio slučaj sa kategorijom KAFE iznenađujuće, u pozitivnom smislu, je to da je kategorija zabilježila rast koji je iznad njenog prirodnog indexa rasta kojim se, u normalnim uslovima, kategorija kretala. Razlog tome je svakako u izmijenjenim navikama života u pandemiji: ljudi su prinuđeni ostati kući, te tu upražnjavati naviku ispijanja kafe, koja je do tada više bila po restoranima i kafićima. Kako je kafa stvar navike, taj princip se i dalje zadržao prilikom kupovine, tako nije bilo većih promjena prilikom iste, kada su u pitanju zasebno artikli mi smo tržište gdje tradicionalna kafa i dalje ima prilično dobru potražnju, u odnosu na okolna, pa tako i ustaljene gramaže 200g i 500g i dalje drže prioritet u prodaji. Kako i sami imamo svoj brend kafe RD CAFFE, na prvom mjestu, te ANITORI kafu, prilično smo zadovoljni dosadašnjim tempom kretanja ove kategorije na tržištu.

Marketing je glavni alat za unapređenje kategorije, jer u tako širokoj ponudi, neki od prisutnih brendova tradicionalne kafe, svoje nove potrošače može steći, ponajviše ako im promijeni naviku i uslovno rečeno „navede“ da probaju neki drugi, baš njihov.

Koje osobine menadžera kategorije, naročito dolaze do izražaja u kriznim periodima?

Dobar menadžer je na prvom mjestu neko ko mora biti spreman na izazove, te da svojim radom i iskustvom učini iste brzo savladivim. To se naročito u novonastaloj situaciji pokazalo neophodnim, te samim tim i učinkovitim. Jedna od bitnih osobina je i fleksibilnost, u cilju bržeg prilagođavanja novim uslovima rada, koji se direktno reflektuju na stanje ukupne kategorije.

 

Šta je najveći izazov trenutno i koji su to načini za unapređenje kategorije?

S obzirom na stanje našeg tržišta koje je prilično malo i šaroliko u komercijalnom smislu, konstantni izazovi su  u prilično širokoj ponudi. Kako sam već pomenula, kafa je stvar navike, i svaka ima tzv. “šmek“ i time, između ostalog, pronalazi svoje konzumente. Cijena je nešto što svakako igra ulogu, ali na ovoj kategoriji ne presudnu, te je mnogo bitniji momenat marketinga.

Upravo je marketing, u svakom smislu i glavni alat za unapređenje kategorije, jer u tako širokoj ponudi, neki od prisutnih brendova tradicionalne kafe, svoje nove potrošače može steći, ponajviše ako im promijeni naviku i uslovno rečeno „navede“da probaju neki drugi, baš njihov. Tako da su  ATL i BTL aktivnosti definitivno nešto što treba u globalu  pojačati na ovoj kategoriji i rezultati svakako neće izostati. Već sam pomenula našu kafu RD CAFFE na kojoj smo i sami intezivirali sve pomenute aktivnosti , te kao jedan od lidera u sjevernoj regiji tržišta R. Srpske, već bilježimo zavidan rast i u ovoj godini, a trudit ćemo se da taj trend rasta zadržimo, kako na našem, tako i sa svim ostalim brendovima na ovoj kategoriji.