Wasteless – startup koji pomaže supermarketima smanjenje otpada od hrane

Izraelsko-holandski startap Wasteless pomaže trgovcima da smanje otpad od hrane. Pod sloganom „prodajte više, bacite manje“, program zasnovan na vještačkoj inteligenciji optimizuje cijenu hrane i popuste u skladu sa rokovima trajanja. Tako trgovcima omogućava da pronađu pravu cijenu proizvoda.

Pilot projekat sproveden u supermarketima u Italiji, Francuskoj i Belgiji pokazao je da je prodaja porasla za 110 posto. Otpad je smanjen za 39 posto, a potrošači su mogli da biraju koliko žele da plate za proizvod u zavisnosti od roka trajanja, navode u startapu.

Ključ je upravo u dinamičkim cijenama koje podrazumijevaju različitu sumu za isti proizvod kom je različito trajanje. Primjera radi, povrće kom je rok duži je skuplje. U startapu prepoznaju da je optimalna cijena često ključna za prodaju. Ako trgovac odluči da stavi niske cijene, proizvodi će se brže prodati, ali ih trgovac neće imati za kasnije. S druge strane, ako su cijene previsoke, manje će se prodati sada, ali će više ostati za kasnije.

Dinamičko programiranje je matematička tehnika razvijena da bi riješila ove tipove problema, kažu u startapu. Sistem automatski daje optimalne cijene u zavisnosti od niza paramatera.

Kako potrošači reaguju kada je na policama ostalo malo proizvoda, kako tačno reaguju na rok trajanja i svježinu proizvoda u odnosu na popust, koja je tačka presudna da „trampe“ svježinu za nižu cijenu, kada stiže nova isporuka proizvoda, koliko jedinica stiže i po kojoj cijeni, u kakvim su odnosima proizvodi sa alternativnim proizvodima – odgovori na ova i slična pitanja određuju optimalan set popusta.

Kako kažu, na ovaj način, optimizacijom cijena i podsticanjem mušterija da kupe proizvode koji bi inače završili na otpadu, trgovci će imati najmanje 20 odsto povećanje prihoda i kontrolisati će potražnju za pametnim cijenama. Sistem takođe smanjuje potrebu za radnom snagom koja treba da prati rokove na policama. Među benefitima je i povećanje margina za najmanje 3 posto, kao i poboljšanje svježine proizvoda, navode u startapu.