UN FAO i EBRD organizovali okrugli sto na temu bezbijednosti hrane

Povodom Svjetskog dana bezbijednosti hrane koji se obilježava 7. juna, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) organizovali su okrugli sto na temu “Bezbijednost hrane je posao za sve”.

Neposredni povod za organizaciju o fleksibilnosti – grupe podzakonskih akata koji omogućavaju malim proizvođačima mesa, mliječnih proizvoda, proizvoda od bezbijednosti hrane, koji su u skladu sa legislativom Evropske unije.

Cilj ovog projekta, koji su FAO i EBRD započeli sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva još 2014. godine, je domaća hrana, koja usljed ograničenja koja imaju mala gazdinstva nije u mogućnosti da ispuni sve zahtjeve namijenjene velikim sistemima i kompanijama za proizvodnju i preradu hrane.

Pravilnici o fleksibilnim mjerama vode računa da se ni u jednom segmentu ne ugroze lokalni gastronomski proizvodi poput ajvara, džemova, sokova i drugih proizvoda po kojima je naše podneblje poznato, moći da se plasiraju na domaće i inostrano tržište i budu prepoznati od potrošača kao kvalitetni i bezbijedni.

Miloš Pajić, proizvođač tradicionalnih proizvoda od mesa, vlasnik je jedne od preko hiljadu malih porodičnih prerada mesa u Srbiji. Takvi mali biznisi, snažno su povezani sa svojim kupcima i imaju odličnu mogućnost za dalji rast. Miloš mjere fleksibilnosti vidi kao način da se očuva lokalna tradicija i kulturno naslijeđe u proizvodnji hrane, prihodi za mala domaćinstva, ali i da se osvoji i unaprijedi povjerenje potrošača u kvalitet, higijenu i bezbijednost takve hrane. ”Da biste bili konkurentni treba imati dobar proizvod. Ja godinama radim sa svojom decom i uključujem ih u sva pravila bezbednosti i higijene u svim koracima, od sirovine do finalnog proizvoda.”

Na juče održanom onlajn okruglom stolu, koji je okupio brojne poljoprivredne proizvođače, distributere, predstavnike asocijacija potrošača i eksperte Vlade Republike Srbije, FAO, EBRD i drugih međunarodnih organizacija, javnosti je predstavljen i Vodič za proizvodnju i preradu male količine hrane od biljnog porijekla.