U Evropskoj uniji proizvedeno 3,7 miliona tona čokolade u 2019.

U 2019. godini na području EU proizvedeno je 3,7 miliona tona čokolade, objavio je evropski zavod za statistiku Eurostat.

U 2019. godini na području EU proizvedeno je 3,7 miliona tona čokolade, objavio je evropski zavod za statistiku Eurostat.

Njemačka, Italija i Francuska su najveći proizvođači čokolade, s proizvodnjom koja čini gotovo dvije trećine (64%) ukupne evropske proizvodnje. Prati ih Holandija s 9%, zatim Belgija i Poljska sa po 7% udela u ukupnoj evropskoj proizvodnji čokolade.

Ovo predstavlja smanjenje od 0,3 miliona tona čokolade u ukupnoj proizvodnji u odnosu na posljednje zabilježeni period 2017. godine, kad je Velika Britanija još uvijek bila članica Evropske unije. U Evropskoj uniji je 2017. godine proizvedeno oko 4 miliona tona čokolade vrijednosti 18,3 milijarde eura.

Te godine je Njemačka proizvela 1,3 miliona tona, što je predstavljalo 32% ukupne evropske proizvodnje. Zatim je slijedila Italija s 0,7 miliona tona ili 18% udjela u ukupnoj proizvodnji te Francuska i Holandija s po 9% udjela, odn. 0,4 miliona tona proizvedene čokolade.

foto: PIxabay