Top 5 logističkih trendova za 2021.

U 2021, logističke i transportne kompanije će morati da postanu efikasnije, održivije i još više usmjerene ka potrošaču. Ovi trendovi će se nastaviti tokom čitave godine, kako logistička industrija bude nastavila da teži ka ispunjenju regularne potražnje, uz svaku dodatnu potražnju koju stvara distribucija vakcina protiv kovida, što će naročito biti slučaj u prvoj polovini godine.

Godina 2020. imala je svojih uspona i padova u industrijama logistike i transporta. Svi u ovoj industriju su sa nestrpljenjem očekivali kraj prošle godine, i sada je vrijeme da pogledamo naprijed, da vidimo šta ove industrije mogu da očekuju u godinama koje dolaze. Kako bi bile uspješne, logističke i transportne kompanije morati će da prihvate tehnologije i automatizaciju, zadržavajući fokus na onome što klijenti očekuju.

Povećana efikasnost

Da bi lanci snabdijevanja funkcionisali optimalno, u njima mora da postoje fleksibilnost i odgovornost. One kompanije koje su napravile otklon od više tradicionalnih, netehnoloških metoda ka onima koje povećavaju vidljivost, mogu da uživaju u značajno efikasnijim lancima snabdijevanja. Fleksibilnost u lancima snabdijevanja može da pomogne da se smanje šanse za poremećaje, jer menadžeri u njima mogu unaprijed da prepoznaju potencijalne probleme.
Narednih pet trendova za 2021. imaju za cilj povećanje efikasnosti u kompanijama koje se bave logistikom i transportom:

1. Vještačka inteligencija

Automatizacija u industriji je trend koji je prisutan već nekoliko godina unazad, ali u ovoj godini se očekuje njena šira primjena. Sve veći broj kompanija koristi automatizaciju i vještačku inteligenciju (AI) za pojednostavljenje svojih lanaca snabdijevanja. U Gartner studiji, 37% kompanija se izjasnilo da je implementiralo AI do kraja 2019, a da su već u 2020. mogle da vide poboljšanja u njihovim lancima snabdijevanja i produktivnosti. Vještačka inteligencija može da pomogne logističkim i transportnim kompanijama da njihovo poslovanje bude još efikasnije i da budu pouzdanije u upravljanju zalihama i u izboru dobavljača.

2. Blockchain

Potrošači očekuju brzu isporuku paketa – nekada čak i u istom danu. Međutim, ovo može biti veoma teško ostvarivo. U nastojanju da poveća vidljivost u lancu snabdijevanja, blockchain će usvojiti sve više kompanija. Ova tehnologija, koja bezbijedno distribuira digitalne podatke, zamijeniće zastarjele metode komunikacije. Trend za ovu godinu ukazuje na to da će sve više kompanija da koristi blockchain za saradnju sa brodskim linijama i dobavljačima, da bi koristili podatke uskladištene na jednom mestu, i tako postale transparentnije, kako bi krajnjim korisnicima pružile veliku vidljivost. Istovremeno, blockchain je isplativ i brz.

3. Pošiljke robe u hladnjačama

Prevoznici se spremaju da zadovolje globalnu potražnju za proizvodima koje je potrebno prevoziti u hladnjačama, uključujući hranu, piće i farmaceutske proizvode. Promjena u kupovnim navikama potrošača, kao što je potražnja prehrambenih proizvoda koji nisu lokalnog porijekla, značila je da špediteri moraju da isporučuju više robe koja mora da se transportuje na nižim temperaturama. Istraživanja pokazuju da će rashladni brodski kontejneri da dožive brzi rast u narednih nekoliko godina. Pored toga, globalna distribucija vakcina protiv kovida, zahtijeva logističko planiranje kao nikada do sada, zbog temperaturnih zahtjeva u vezi sa transportom pojedinih vakcina. Špedicije će morati da proširuju svoje flote kamiona i brodskih kontejnera, kao i skladišta u kojima su temperatura i vlažnost vazduha pod kontrolom.

4. “Zelena” logistika

Predstojeći trend u lancima snabdijevanja je pojava zelene logistike. S jedne strane, ovakav način poslovanja koristi životnoj sredini, dok je sa druge strane i isplativ i može da dovede do povećanje lojalnosti kupaca. Prema analizi Harvard Business Review, oni biznisi koji se fokusiraju na održivost, rastu pet do šest puta brže od onih koji ne počivaju na ovim principima. Time što postaju svjesne, kada je u pitanju korištenje goriva, objedinjavanje pošiljki i pakovanja, jedan je od načina da logističke kompanije postanu ekološki prihvatljive i da smanje troškove. Sve više logističkih preduzeća će da uzima u obzir održivost, prilikom donošenja odluka.

5. Usluga kroz više kanala

Današnji potrošači žele fleksibilnost, kada je u pitanju kupovina. One kompanije koje mogu da im obezbijede iskustvo kupovine kroz više kanala, biti će u prilici da zadovolje potrebe svojih potrošača na najbolji način. Bilo da kupci kupuju online ili u fizičkoj radnji, oni žele više opcija. Opcija dostave, mogućnost da robu preuzmu u radnji ili iz kola, ili da je preuzmu na nekoj drugoj lokaciji – sve je ovo postalo dio poslovanja. Višekanalni pristup nudi personalizovano iskustvo za potrošače, s obzirom na to da marketing, prodaja i logistika kombinuju svoje napore da im obezbijede što prijatnije iskustvo kupovine. Logistika i lanci snabdijevanja su odgovorni za konstantno ispunjavanje nardžbi, bez obzira na to iz kojeg kanala one dolaze.

 

U 2021., logističke i transportne kompanije će morati da postanu efikasnije, održivije i još više usmjerene ka potrošaču. Ovi trendovi će se nastaviti tokom čitave godine, kako logistička industrija bude nastavila da teži ka ispunjenju regularne potražnje, uz svaku dodatnu potražnju koju stvara distribucija vakcina protiv kovida, što će naročito biti slučaj u prvoj polovini godine.