Srbija: Promet robe u trgovini na malo u januaru

Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u januaru 2021. godine, u odnosu na januar 2020. godine, veći je u tekućim cijenama za 2,3%, a u stalnim cijenama za 3,2%, navode na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Promet robe u trgovini na malo u januaru 2021. godine, u odnosu na prosjek 2020. godine, manji je u tekućim cijenama za 7,3%, a u stalnim cijenama za 7,4%.

Promet u trgovini na malo dobijen je na osnovu redovnog statističkog istraživanja „Mjesečni izvještaj trgovine na malo“, realizovanog na uzorku, i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave.

Indeksi prometa robe u stalnim cijenama (realni indeksi) dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cijenama (nominalni indeksi) odgovarajućim indeksima potrošačkih cijena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i dijelovi.

Sve objavljene indekse treba tretirati kao prethodne, što znači da može doći do izvijesnih korekcija na osnovu ocijenjenih rezultata iz redovnih statističkih istraživanja koja sprovodimo na većem broju jedinica u uzorku.

Izvor: InStore