Srbija od danas primjenjuje trgovinski i partnerski Sporazum sa Velikom Britanijom

Nastavljajući da njeguje partnerski odnos sa privredom kao jedan od ključnih prioriteta, Uprava carina 20. maja 2021. godine spremno dočekuje početak primjene novog Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Srbije i Velike Britanije, navedeno je na sajtu.

Za privrednike obje zemlje ovo praktično znači povratak kontinuitetu poslovanja kakav je bio prije izlaska Velike Britanije iz EU, jer je novi Sporazum fokusiran na očuvanje ranijih veza uspostavljenih u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU, formiranje zone slobodne trgovine, očuvanje povlašćenih uslova u trgovini i njenu dalju liberalizaciju.

U informacioni sistem carinske službe imlementirane su sve izmene predviđene novim Sporazumom, koje se uglavnom odnose na količinska ograničenja za uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda, u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, dodaje se.

Stupanje na snagu ovog sporazuma omogućiće nesmetanu dvosmjernu trgovinu u interesu kompanija i potrošača obje države, a prisustvo većeg broja britanskih kompanija u Republici Srbiji svakako će dati dodatni podsticaj njenom ekonomskom razvoju i napretku.