Hrvatska: Podravka predlaže isplatu dividende od 9 kuna po dionici

Uprava Podravke u srijedu je objavila poziv za glavnu skupštinu, zakazanu za 29. juni, a na njoj će dioničari, između ostalog, odlučivati o isplati dividende od 9 kuna po dionici, isto kao i lani.

Podravka d.d. u prošloj godini ostvarila je neto dobit od 193,8 miliona kuna.

Uprava, uz suglasnost Nadzornog odbora, predlaže da se od tog iznosa 9,7 miliona kuna rasporedi u zakonske rezerve, za isplatu dividende izdvoji bruto iznos od 9 kuna po dionici, dok bi se preostala neto dobit prenijela u ostale rezerve.

S obzirom na to da je temeljni kapital Podravke podijeljen na 7,12 miliona redovnih dionica, za isplatu dividende namijenjeno je 64,08 miliona kuna.

Dividenda će se dioničarima koji su u depozitariju SKDD-a upisani kao vlasnici dionica na dan 29. juli, a prvi dan trgovanja bez prava na isplatu dividende bit će 28. augusta.

Također, skupština bi trebala donijeti odluku o novom članu Nadzornog odbora, budući da članici Ivani Matovini ističe mandat s 29. juna. Za novog člana Nadzornog odbora, na mandat od četiri godine predlaže se Ivan Ostojić.

Između ostalog, dioničari će donijeti i odluku o odobrenju politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora.