Sjeverna Makedonija: Vlada predlaže zakon kojim se omogućava izvoz marihuane

Vlada Sjeverne Makedonije utvrdila je Prijedlog zakona o kontroli opojnih droga i psihoaktivnih supstanci, koji treba omogućiti izvoz sušenog cvijeta kanabisa.

Tim prijedlogom, navodi se u saopštenju, omogućava se izvoz suhog cvijeta dobivenog uzgajanjem kanabisa za medicinske svrhe, tako što se firmama uzgajivačima kanabisa omogućava da već proizvedene količine suhog herbalnog proizvoda, kao opojnu drogu plasiraju na tržišta Europe i šire.

Taj izvoz suhog cvijeta marihuane iz Sjeverne Makedonije, ističe se, obavljat će se uz poštovanje međunarodnih konvencija i europskog zakonodavstva, koje reguliše tu materiju.

Jedna od novosti u predloženom zakonskom rješenju je i formiranje Agencije za kontrolu uzgajanja i ekstrakcije kanabisa i proizvodnje kanabisa i preparate od kanabisa u medicinske i znanstvene svrhe.

Rješenja u Prijedlogu zakona o opojnim drogama, ističe vlada Zorana Zaeva, pored toga što su usuglašena s pravom EU i međunarodnim aktima, sadrže i vlastita nacionalna rješenja koja su u funkciji regulisanja i njegove odgovarajuće praktične primjene, kojima će osigurati bolju kontrolu opojnih droga i psihoaktivnih supstanci.

Predlagač zakona navodi da je još jedna novost uvođenje obaveze da kompanije s licencom za uzgajanje kanabisa u medicinske svrhe moraju uplatiti 10 posto od neto dobiti na poseban račun državnog budžeta.

U Sjevernoj Makedoniji je zakonom dozvoljena proizvodnja i prodaja proizvoda od kanabisa u medicinske svrhe od 2016. godine.