SAD: Amerikanci najviše povjerenja imaju u Google

Tehnološke kompanije u današnje vrijeme teško stiču povjerenje korisnika, ali ga izuzetno lako gube, pokazuju rezultati ankete koju je sprovela čikaška istraživačka platforma seoClarity.

U istraživanju, u kojem je 1.057 Amerikanaca dalo odgovore na pitanja kojim tehnološkim kompanijama vjeruju najviše a kojima najmanje, veoma loše je prošao Facebook, ali i megapopularna aplikacija TikTok.

Konkretno, 42,6 posto ispitanika je izrazilo nepovjerenje u Facebook naspram 37,8 posto koji imaju povjerenje, a što se TikToka tiče, u njega nema povjerenje 43 posto anketiranih, dok 28,1 posto ima poverenje.

Između navedene dvije kompanije na dno se smjestio Huawei, u kojeg podjednak procenat ispitanika ima, odnosno nema poverenje – 30,4 posto.

Na samom vrhu je Google, s povjerenjem 65,7 posto učesnika ankete, dok tek 21,2 posto ima negativan stav. Na drugom mjestu je Amazon, koji se može pohvaliti time da jako malo ispitanika gaji nepovjerenje prema kompaniji, samo 16,5 posto, dok joj povjerenje poklanja 65,1 posto Amerikanaca.

Na trećem mjestu je Microsoft sa 16,9 posto nepovjerljivih i 63,9 posto onih koji imaju povjerenje, a slijede Apple koji uživa kredibilitet kod 62,6 procenata anketiranih, dok mu povjerenje uskraćuje samo njih 18,6 posto. Samsung bilježi najmanji procenat nepovjerenja – tek 13 posto, a povjerenje u njega ima 62,3 posto ispitanih.

Duštvena mreža Twitter se, također, našla među malobrojnima na listi koje bilježe veće povjerenje (42,9%) nego nepovjerenje klijenata (31,8%).