Produženo važenje Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrede u FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o potrebi produženja važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH 2015.-2020. za još jednu godinu, odnosno do kraja 2021. godine.

Produženje je usvojeno zbog potrebe usklađivanja sa Strategijom razvoja Federacije BiH za razdoblje 2021. – 2027. godine te propisima o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH, a posebno u odnosu na dopune Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH koja je propisala da postupanje institucija svih razina vlasti u FBiH po Uredbi počinje od 1. 1. 2022. godine, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da, u skladu s Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH, za Vladu FBiH pripremi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja poljoprivrednog sektora za razdoblje 2021. -2027. godine na osnovu koje će se pokrenuti i do kraja 2021. godine završiti aktivnosti na izradi nove poljoprivredne strategije, navodi se u priopćenju.

Izvor: Biznis.ba/FENA