Pomoć malim i srednjim poduzećima u vrijednosti 56 miliona eura

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom ugovor o zajmu u vrijednosti 56 miliona eura u okviru Projekta pružanja potpore za oporavak mikro, malih i srednjih poduzeća („MSME“) za saniranje posljedica pandemije virusa COVID-19.

Ministar Bevanda naglasio je da će potpisivanjem ovog ugovora o zajmu biti omgućeno da Međunarodna banka za obnovu i razvoj sredstva dodijeli razvojnim bankama u oba entiteta putem kojih će biti financirane aktivnosti poduzeća koja budu ispunjavala uvjete.

”Sredstva su alocirana u omjeru 60 posto za Federacija BiH, odnosno 33,6 miliona eura te 40 posto za Republiku Srpsku, odnosno 22,4 miliona eura. Uvjeti zajma su povoljni uz rok otplate 15 godina uključujući pet godina grace perioda“, istaknuo je ministar Bevanda,

Prema ovom ugovoru implementatori projekta u Federaciji BiH su Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, dok će u Republici Srpskoj projekt provoditi Investiciono-razvojna banka RS i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Cilj ovog projekta, koji se zatvara 31. 12. 2024. godine, je jačanje sustava javnog zdravstva i pružanjem socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u Bosni i Hercegovini.
U posebnom dijelu projekta banke su zadužene da otvore kreditne linije koje će kroz podzajmove dati potporu kompanijama da prebrode krizu u poslovanju izazvanu pandemijom virusa COVID-19.

Ministar Bevanda izrazio je zahvalnost rukovodstvu Svjetske banke koja pruža potporu gospodarstvu u BiH, posebice u ovim vanrednim okolnostima te svojim projektima doprinose boljoj kvaliteti života u BIH.

Ugovor je potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog epidemioloških mjera koje su poduzete u sprječavanju virusa COVID -19.