Plan EU-a za smanjenje nezaposlenosti i siromaštva

Broj građana u Evropskoj uniji kojima prijeti siromaštvo i socijalna isključenost 2030. godine treba smanjiti za 15 miliona, poručili su predstavnici Evropske komisije i Vijeća EU-a predstavljajući u Evropskom parlamentu Akcijski plan za Evropski stup socijalnih prava.

Akcijski plan za Evropski stup socijalnih prava (EPSR) je poziv na kolektivno djelovanje u cilju daljnjeg snaženja socijalnih prava kako bi se Evropa oporavila od sadašnje krize te provela nužnu digitalnu i zelenu transformaciju svoje ekonomije i društva.

Na plenarnoj sjednici EP-a zastupnicima su se na raspravi o Akcijskom planu za provedbu EPSR-a, uoči Socijalnog samita u maju u portugalskom Portu, obratili evropski komesar za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit i portugalska ministrica za evropske poslove Ana Paula Zacarias, čija zemlja trenutno predsjedava Vijećem EU-a.

“Akcijski plan unosi novi život u 20 načela Socijalnog stupa i zacrtava tri cilja za 2030. godinu, a koji moraju biti odraz zajedničke ambicije. To je da barem 30 posto populacije do 32 godine treba biti zaposleno do 2030. godine, barem 60 posto svih odraslih treba svake godine biti uključeno u neku vrstu osposobljavanja te broj osoba kojima prijeti siromaštvo i socijalna isključenost mora do 2030. godine biti snižen za barem 15 miliona”, kazao je Schmit.

“Vjerujemo da su ovo realistični ciljevi, koji su minimum koji će trebati postići”, dodao je.

Akcijski plan za Evropski stup socijalnih prava je EK usvojio prošle sedmice.

Plan smo donijeli jer evropski građani očekuju i žele djelovanje u socijalnom području, on je poziv na kolektivno djelovanje u suočavanju s nadolazećim izazovima te nam donosi konkretne mjere za daljnju provedbu načela Evropskog stupa, kazao je Schmit.

Izvor:NA FENA