Italija: Usluga Amazon Fresh lansirana u Milanu

Amazonova italijanska podružnica uvela je nedavno uslugu Amazon Fresh u Milanu, nudeći mogućnost dostave namirnica istog dana.

Usluga će u početku biti dostupna korisnicima Amazon Prime-a u Milanu i okolnim općinama (uključujući Cologno Monzese, Rho i Opera). Do kraja godine, usluga će biti proširena na Rim i druge italijanske gradove.

Amazonova italijanska podružnica uvela je nedavno uslugu Amazon Fresh u Milanu, nudeći mogućnost dostave namirnica istog dana.

Usluga će u početku biti dostupna korisnicima Amazon Primea u Milanu i okolnim općinama (uključujući Cologno Monzese, Rho i Opera). Do kraja godine, usluga će biti proširena na Rim i druge italijanske gradove.