Pikasa Analytics: Gazirani sokovi u digitalnim medijima

Predstavljamo podatke iz istraživanja za period od 1. do 31. maja ove godine, u vezi sa aktivnostima i prisustvom brendova gaziranih sokova u digitalnim medijima, u zemljama Zapadnog Balkana (Makedonija, Albanija, Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina).

Istraživanje obuhvata monitoring objava i tekstova u digitalnim medijima u regionu i detektuje spominjanje brendova gaziranih sokova, kako u medijskim objavama, tako i na društvenim mrežama. Osim mjerenja obima objava, istraživanje uključuje i mjerenje broja reakcija i angažmana publike (lajkova, komentara i dijeljenja) na objave u kojima se spominju marke gaziranih sokova.

Na slici 1 prikazana je mapa koja prikazuje Top 3 najbolje marke gaziranih sokova koji su bili aktivni u maju, u pomenutim zemljama regiona, prema prosječnom broju reakcija publike na objavu ili tekst u digitalnim medijima i društvenim mrežama.

Slika: Top 3 brenda gaziranih sokova, za mjesec maj 2022, rangiranih prema reakcijama nakon objava na društvenim mrežama (Facebook, Tweeter i Instagram) i 1.300 digitalnih medija u regionu. (Izvor Pikasa)

U Bosni i Hercegovini u maju, prema prosječnom odazivu publike, dominirao je Sinalco sa 212 reakcija po najavi, ispred brendova Sprite i Fanta sa prosječno 79, odnosno 45 reakcija nakon objave.

Na mapi se može vidjeti da je u Srbiji Cockta vodeći brend po prosječnom broju reakcija publike, sa prosječno 538 reakcija po najavi. Slijedi Fanta, koja u maju ove godine, u prosjeku, ima 247 reakcija srpske publike, dok je na trećem mjestu Coca-Cola sa prosječno 62 reakcije. Potrošači na Kosovu malo drugačije reaguju na objave brendova u medijima, od ostatka Srbije, pa je kod njih Pepsi na prvom mjestu sa 68, dok Fanta i Coca-Cola imaju 24 i 22 reakcije u prosjeku, uzastopne.

Prema istom parametru, u Makedoniji prva je Gazoza sa 165 reakcija, ispred Cockte sa 108 i Mirinde sa 49 reakcija publike na objave i statuse u kojima su ovi brendovi prisutni.

U Albaniji, u maju dominira Coca-Cola sa prosječno 73 angažmana publike, dok je Pepsi na drugom mjestu sa 26 reakcija po najavi.

Crna Gora ima najmanji angažman publike u regionu u maju, u rasponu od 28 reakcija na objave u kojima se spominje Coca-Cola, u prosjeku 20 reakcija na Sinalco i 15 reakcija na objave i tekstove u kojima se spominje Pepsi.

Najveće oscilacije imaju oni brendovi koji su lansirali novi proizvod uz marketinšku kampanju i javnu podršku influensera, kao i početak nagradne igre.