NAJAVA TEME 128. BROJA INSTORE MAGAZINA

128. izdanje će biti distribuirano lično na adrese primaoca InStore magazina, odnosno svih onih pojedinaca i kompanija kojima bi vaše poslovanje moglo da bude interesantno i od koristi.

U sklopu promjena koje su uvjetovane globalizacijom poslovanja te revolucijom informatičke tehnologije, distribucija je jedan od glavnih instrumenata za postizanje konkurentnosti kompanije na tržištu. 

Smanjenjem troškova distribucijskog sistema, kompanije imaju veće mogućnosti ulaganja u nove proizvode kao i u kvalitetu istih, te isto tako postaju konkurentnija na tržištu. Ako se dobra brže kreću kroz distribucijski sistem, troškovi se smanjuju, a povećava se vrijednost tih dobara.

Upripremi je novi broj InStore magazina, u aprilskom izdanju u temi broja bavit ćemo se Distribucijom i logistikom. U posebnom dijelu magazina imat ćete priliku pročitati kakvi su to trendovi u tekućoj godini u ovom važnom segmentu FMCG lanca. 

Kroz analize i stručne tekstove pružiti ćemo vam informacije o inovacijama i aktuelnostima, kao i preporuke kako najbolje poslovati u  pandemijsko vrijeme.

 U sklopu teme nudimo mogućnost svim zainteresovanim kompanijama iz sektora, da se oglase i predstave svoj rad široj poslovnoj javnosti.

Predstavite svoje usluge iz oblasti:

  • distribucije robe široke potrošnje,
  • skladištenja robe,
  • transporta,
  • izrade specijaliziranih softverskih rješenja,
  • carinjenja,
  • špedicije,
  • logistike,
  • opreme, itd.. 

128. izdanje će biti distribuirano lično na adrese primaoca InStore magazina, odnosno svih onih pojedinaca i kompanija kojima bi vaše poslovanje moglo da bude interesantno i od koristi.

 Ukoliko želite da učvrstite svoj imidž kao jedna od vodećih i najboljih kompanija iz ovog segmenta ovo je prava prilika za vas! 

Više  informacija potražite na redakcija@instore.ba.