Intervju Sanjin Hamidović – cargo partner: Blokiranje Sueckog kanala uzrokovat će domino efekat

Nakon više od sedam dana, Suecki kanal je odblokiran za prolazak brodova sa robom, ali ovaj zastoj je već prouzrokovao velika kašnjenja u distribuciji robe, ali i poskupljenja nafte i mnogih drugih proizvoda.

 Gubici koji su nastali će se tek sabirati, ali i informacije koje su sve posljedice ovog zastoja. Direktor kompanije cargo-partner Sanjin Hamidović dao nam je odgovore na neka od ključnih pitanja kada je u pitanju ovaj problem, koji je uticao i na distribuciju robe i u Bosni i Hercegovini i u regionu.

Da li postoje realne procjene na koje sve grane će uticati zastoj prouzrokovan blokadom Sueckog kanala?

Da bismo imali širu sliku, potrebno je da krenemo sa statistikom. 30 % ukupnog kontejnerskog saobraćaja dnevno prolazi kroz Suecki kanal, a 10 % ukupne svjetske trgovine se odvija ovom transportnom rutom. Na brodu Ever Given, te drugim brodovima koji čekaju na prolaz kroz kanal, nalaze se različite vrste roba – od nafte preko roba široke potrošnje, pa do hrane, odnosno lako kvarljivih proizvoda. Još uvijek ne znamo tačno, ali je prilično sigurno da će sve grane industrije i privrede biti manje ili više pogođene, te da će cijene mnogih proizvoda i usluga biti povećane.  Ovoj pretpostavci ide u prilog i činjenica da je cijena nafte porasla odmah po objavi informacije o blokadi.

Da li je evidentirano koja roba kasni za uvoz u BiH i zemlje regiona?

Veliki broj domaćih i regionalnih privrednika koji se bave različitim djelatnostima, snabdijeva se iz Kine, i to robama širokog spektra. U tom kontekstu, možemo očekivati deficite različitih vrsta robe – od sirovina za proizvodnju, preko elektro opreme, pa do prehrambenih proizvoda. Veliki problem i brigu svima predstavljaju lako kvarljive robe i robe sa kraćim rokom trajanja, koje također čekaju svoj red na prolaz kroz Suecki kanal. Veoma je važno napomenuti da ova situacija nije uticala samo na uvoz. Kašnjenja se očekuju i za izvozne pošiljke prema Dalekom Istoku.

Može li se napraviti procjena, kada bi tačno roba koja kasni mogla stići na odredište?

Na žalost, pomorski transport je takav da se nikada ne može napraviti tačna procjena dolaska pošiljke na odredište, naročito u vanrednim okolnostima kakva je ova. Kao što znamo, uloženi su veliki napori i nakon više od 7 dana, kanal je odblokiran, ali će trebati vremena da se saobraćaj kroz isti normalizira. Neki brodari su odmah svoje brodove preusmjerili na dužu i jedinu alternativnu rutu – preko Rta dobre nade, što znači produženje tranzitnog vremena za oko 7 do 9 dana. Budući da je na prolaz kroz kanal čekalo nekoliko stotina brodova, još uvijek ne znamo kojom dinamikom će se vršiti prolazak istih, a samim tim i njihov dolazak na odredišta.

Na koji način je cargo-partner pomogao  svojim klijentima u ovoj situaciji?

Na primjeru blokade Sueckog kanala, možete vidjeti kako se tokom transporta lako mogu desiti  neočekivane situacije koje dovode do poremaćaja u lancima snabdijevanja na globalnom nivou. Mi, pri tom mislim na cargo-partner grupaciju, kao kompaniju koja uvijek pokušava ići korak ispred i djelovati proaktivno, svojim klijentima smo obezbjedili moguća alternativna rješenja u vidu željezničkog i avionskog transporta. Željeznički transport robe je opcija koja je troškovno povoljnija od zračnog prijevoza i ima tranzitno vrijeme koje je do 50% kraće od pomorskog. Za izuzetno hitne pošiljke nudimo sedmične čarter usluge iz Kine i Hong Konga do srednje Europe, kako bismo pomogli našim kupcima da ispune i najkraće rokove isporuke. Zbog očekivanih zagušenja u europskim lukama, u narednim sedmicama očekujemo povećan broj zahtjeva za zračnim i željezničkim transportom robe. Također bih dodao da pomno pratimo situaciju, te da smo u intenzivnom kontaktu sa brodarima, kako bismo svoje kupce mogli promptno informirati o najnovijim zbivanjima.

Da li je bilo omogućeno praćenje pošiljki i na koji način?

Da bismo pomogli našim kupcima da efikasnije planiraju svoje lance snabdijevanja, nudimo mogućnost praćenja FCL-punih kontejnerskih pošiljki pomoću usluge Intelligent Container Tracking. Na taj način naši kupci mogu vidjeti gdje se tačno nalaze njihovi kontejneri i u slučaju nekih odstupanja brzo reagirati, kako bi svoje lance snabdijevanja prilagodili trenutnoj situaciji.

Postoji li opasnost  blokade određenih luka zbog većeg priliva pošiljki?

Kao što sam ranije pomenuo, na prolaz kroz kanal  čekalo je nekoliko stotina brodova i sigurno je da ćemo imati velike gužve u odredišnim lukama, a samim tim i zakrčenja.

Da li će biti nestašice kontejnera za distribuciju robe, imajući u vidu da ih je dosta trenutno u upotrebi na ovoj spornoj relaciji?

Blokiranje Sueckog kanala, kao vitalne poveznice između europskog i azijskog kontinenta, uzrokovat će domino efekt. Pored neželjenih posljedica, poput prolongiranog tranzitnog vremena, poskupljenja nafte i drugih proizvoda, ova situacija će posljedično dovesti i do kašnjenja u transportu opreme nazad prema Aziji. To  znači ponovno suočavanje kako sa nestašicom transportne opreme, tačnije, brodskih kontejnera, tako i sa poremećajima u globalnim lancima snabdijevanja.