Mastercard istraživanje: 83% Evropljana želi se lično angažovati u borbi za zaštitu okoliša

Mastercardovo istraživanje potvrdilo da pandemija potiče povećanje svijesti o važnosti održivog ponašanja

Novo Mastercardovo istraživanje o održivosti otkriva da je pandemija uzrokovala značajan porast strasti Evropljana prema okolišu. Čak se 83% ispitanika želi se lično angažovati u borbi za zaštitu okoliša u 2021. godini, a preko dvije petine (48%) smatra da je smanjenje njihovog ugljičnog otiska sada važnije nego u razdoblju prije pandemije.

Više od polovice (52%) je sada svjesnije uticaja vlastitih postupaka na okoliš nego prije, a predvode ih generacije Z i Y (58%). Ovo signalizira rastući trend prema ekološki osviještenoj potrošnji i ukazuje na činjenicu da potrošači žele da njihove kupovne navike imaju pozitivan učinak na planet.

Želja za svjesnijom konzumacijom porasla je tokom posljednjeg desetljeća, no stvarne promjene u stavovima i ponašanjima naglo su nastupile kao izravna posljedica pandemije COVID-19. Kako potrošači postaju svjesniji vlastitih postupaka, gotovo tri od pet njih (58%) vjeruje da bi se kompanije trebale ponašati na održiviji i ekološki prihvatljiviji način.

I ovdje su predvodnici pripadnici generacije Z (62%). Evropljani su ujedno identifikovali da su smanjenje otpada (39%), rješavanje problema onečišćenja plastikom u segmentu ambalaže i proizvoda (38%) te smanjenje onečišćenja zraka i vode (35%) glavna tri pitanja na koja bi se kompanije trebale usmjeriti, uz suočavanje s pandemijom.

Kao dio sveobuhvatne platforme održivosti, koja uključuje koaliciju Priceless Planet i predanost pomaganju poduzećima i potrošačima da doprinesu zaštiti planeta s ciljem sadnje 100 miliona stabala, Mastercard je razvio i Mastercard Carbon Calculator zajedno sa svojim strateškim partnerom – švedskim fintechom Doconomy. Ovaj je alat za izračunavanje ugljičnog otiska integrisan je u globalnu mrežu Mastercarda, a omogućava bankama da se prilagode potrošačima koji žele doprinijeti zaštiti okoliša.

Mark Barnett, predsjednik Mastercarda u Europi, je naglasio: „Nužno je da kompanije osvijeste svoju ulogu u zaštiti okoliša. Ne samo zato što je to važno potrošačima, nego jer je to ispravno. Ovo je planet svih nas i postoji kolektivna odgovornost za djelovanje. Od početka pandemije zabrinutost za okoliš je eksponencijalno porasla, a tu zabrinutost moraju pratiti naši napori. Nastavljamo istraživati inovativne načine na koje možemo kao kompanija dati značajan doprinos.Također naporno radimo na tome da podijelimo svoje ambicije sa širom mrežom kako bismo ohrabrili druge u poduzimanju ključnih koraka.“

Kalkulator ugljičnog otiska omogućava potrošačima da dobiju prikaz emisije ugljika generirane njihovom kupnjom u različitim kategorijama potrošnje. Izračuni se temelje na neovisno provjerenom indeksu Ålanda, a dodatno su unaprjeđeni lako razumljivim ekvivalentima emisije CO2 (poput broja stabala potrebnih za apsorpciju jednake količine ugljičnog diokisda), kao i savjetima o održivom životu.

Potrošači također imaju mogućnost doprinijeti projektima obnove šuma u okviru koalicije Priceless Planet – bilo doniranjem ili korištenjem programa vjernosti njihovih banaka. Banke mogu integrisati ovaj kalkulator u svoje mobilne aplikacije putem novih API-a koji su dostupni na Mastercard Developers.