Dr. Oetker objavio ciljeve održivog razvoja

Preuzimanje odgovornosti i održivo djelovanje utkano je u srž korporativnog identiteta kompanije Dr. Oetker. Ambiciozne ciljeve održivog razvoja kompanija je sada definisala i u Dr. Oetker Povelji o održivom razvoju.

Neki od ciljeva iz povelje koje Dr. Oetker želi postići su: klimatska neutralnost, smanjenje količine plastike te izrada ambalaže od potpuno reciklabilnog materijala. Osim toga, kompanija ozbiljno ulaže i u nutritivne profile svojih proizvoda.

“Kao obiteljska kompanija za proizvodnju hrane s proizvodnim i distribucijskim kompanijama na svim kontinentima, svjesni smo težine svoje odgovornosti prema ljudima i prirodi. Provedbom Dr. Oetker Povelje o održivom razvoju promičemo osviješteni životni stil naših potrošača, osiguravamo poštene i održive uvjete duž cijelog opskrbnog lanca, istovremeno svodeći naš ekološki otisak na najmanju moguću mjeru. Dr. Oetker stoga ostaje vjeran svojoj osnovnoj kompetenciji, a to je proizvodnja visokokvalitetne hrane za održive trenutke uživanja, nudeći svojim potrošačima sve relevantnija rješenja u širom svog asortimana proizvoda”, rekao je dr. Albert Christmann, predsjednik Izvršnog odbora Dr. Oetkera.

Tri dimenzije Povelje o održivom razvoju
Povelja o održivom razvoju, interno objavljena 2020. godine, predviđa provedbu ukupno 27 projekata, u sklopu kojih interdisciplinarni timovi rade na postizanju ambicioznih ciljeva održivog razvoja. Pojedinačni ciljevi svrstani su u jednu od tri različite dimenzije: Naša hrana, Naš svijet i Naša kompanija.

Tri dimenzije Povelje o održivom razvoju

Naša hrana nastoji potrošačima omogućiti zdrav i održiv životni stil, a to se želi postići kroz jačanje postojećih aktivnosti i nastavka razvoja zdravije hrane. U sklopu ovog cilja kompanija želi optimizirati nutritivne profile svojih proizvoda, primjerice smanjujući udjel soli, šećera i masti za do 20 posto do 2025. godine.

Naš svijet objedinjuje aktivnosti kojima Dr. Oetker pozitivno upravlja uticajem svojih korporativnih aktivnosti na društvo i okoliš. Kompanija ima za cilj postići klimatsku neutralnost na svim lokacijama do 2022. godine. Do 2025. godine, Dr. Oetker se obvezuje smanjiti količinu prehrambenog otpada pod svojim izravnim uticajem za 25%. Cilj postizanja reciklabilnosti svih ambalažnih materijala do 2025. važan je doprinos smanjenju plastičnog otpada. Osim toga, Dr. Oetker planira svoje opskrbne lance učiniti održivima – društveno i ekološki.

Naša kompanija odnosi se na zaposlenike Dr. Oetker. Kompanija tako nastavlja biti socijalni poslodavac, osigurava jednakost i promiče raznolikost. Kako bi u potpunosti spriječili nesreće na radnom mjestu, Dr. Oetker će do 2025. godine u sve proizvodne pogone uvesti sistem upravljanja koji je u skladu s međunarodno priznatim certifikacijskim standardom ISO 45001.

Usmjerenost na potrebe potrošača
Dr. Judith Güthoff, direktorica Sektora za održivost i usklađenost u kompaniji , objašnjava da je Dr. Oetker prilikom definiranja ciljeva u obzir uzeo i mišljenje svojih potrošača: “Osim naših vlastitih uvjerenja, ciljevi koje smo postavili u Povelji o održivom razvoju temelje se i na rezultatima anketa provedenih na unutarnjim dionicima i potrošačima. Dr. Oetker je oduvijek usmjeren na potrošače, stoga je logično da uvažimo njihovo mišljenje i njihove želje. U tom smislu, Dr. Oetker Povelja o održivom razvoju ujedno je i odraz širih društvenih zbivanja kojima je cilj pitanja poput borbe protiv klimatskih promjena, dobrobiti životinja i raznolikosti staviti u središte ljudske aktivnosti. Naši postupci ujedno su odraz i rastuće zdravstvene osviještenosti potrošača, koji sve veću važnost pridaju osviještenoj i održivoj prehrani. Sve to uzeli smo u obzir prilikom definiranja naših ciljeva održivog razvoja.”