Mars objavio rezultate globalne studije #HereToBeHeard

Kompanija Mars nedavno je objavila zaključke globalne studije #HereToBeHeard, osmišljene kako bi se u osnažili glasovi žena bez obzira na rasu, dob, pol, religiju, invaliditet.

Novi izveštaj #HereToBeHeard kampanje, predstavljen u vrijeme pandemije Covid-19 ima za cilj da podstakne djelovanje na području rodne ravnopravnosti.

Učesnice studije pozvane su da odgovore na jedno pitanje: Što se treba promijeniti kako bi više žena moglo ostvariti svoj puni potencijal? U samo tri mjeseca u crowdsourcing inicijativi učestvovalo je 10.319 žena iz 88 zemalja. Od kratkih odgovora do duboko ličnih perspektiva, žene su pozvale na sistemske promjene koje žele da vide.

Mars je sarađivao sa timom naučnika iz incijative Future of Marketing Initiative (FOMI) sa Saïd Business School univerziteta Oxford i spoljnim kvalitativnim analitičarima kako bi proučila odgovore žena.

Naime, čak 71% žena naglasilo je da muškarci igraju ključnu ulogu – bilo kao saveznici u rješenjima ili kao prepreke napretku.

Šta kompanije i drugi mogu da učine

Na globalnom nivou pandemija je izazvala velike probleme za zaposlenost žena podstaknuvši “žensku recesiju” koja je rezultirala gubitkom 64 miliona radnih mjesta i najmanje 800 milijardi dolara dohotka – što je ukupni BDP 98 zemalja. Ovaj masovni egzodus talenata i potencijala predstavlja kako tragičan gubitak tako i neospornu društvenu odgovornost kompanija da sprovedu oporavak, stvarajući više prilika za napredak svih žena.

#HereToBeHeard kompanija je potvrdila rodnu ravnopravnost u plati svoje globalne radne snage koju čini 133.000 saradnika, od kojih su polovina žene.

U nizu drugih ciljeva u vezi sa inkluzijom i raznolikošću(I&D), Mars je postavio cilj dostizanja 100% rodno uravnoteženih liderskih timova.