Malta: Lidl uvodi kamione na tečni prirodni gas

Lidl Malta će koristiti dva kamiona na tečni prirodni gas (LNG) za transport proizvoda, čime je ovaj trgovac postao prva maloprodajna kompanija na ostrvu koja je usvojila ovaj ekološki održiv pristup logistici.

Lidl, koji je prisutan na malteškim ostrvima od 2008. godine i trenutno ima osam prodavnica, sedam na Malti i jednu na Gozu, svakodnevno nastoji da promoviše održivost u svim procesima svojih kompanija.

Iz te namjere, kao i težnje kompanije za poboljšanjem, došlo je do toga da se investira u komercijalna vozila koja se napajaju tečnim prirodnim gasom, čime se smanjuju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

”Kompanija se ponosi time što ima prva dva kamiona na LNG pogon na ostrvu i nastoji da na kraju investira u još ovih komercijalnih vozila. Kao kompanija, težimo većoj održivosti svog poslovanja. Neprekidno radimo na poboljšanju proizvodnih standarda i istovremeno smanjivanju uticaja čitavog lanca snabdijevanja. Zbog toga smo izuzetno ponosni što ova dva nova kamiona na LNG isporučuju našu robu i snabdijevaju naša prodajna mjesta”, rekao je John Mifsud, menadžer lanca snabdijevanja u Lidl Malti.

Vozila na prirodni gas pomažu u očuvanju kvaliteta vazduha i ublažavanju fenomena globalnog zagrijavanja. LNG motori mogu emitovati oko 13 procenata niže emisije ugljen-dioksida od točka do točka, u poređenju sa kamionima na dizel pogon.