Maja Prodanović: Garantujemo kvalitet u toku cijelog roka trajanja

Maja Prodanović, rukovodilac kvaliteta Strateškog poslovnog područja Kafa, Atlantic Grupa

U Grand kafi je od 2013. godine zaposlena kao tehnolog kvaliteta u proizvodnom pogonu Glavičice. Punih osam godina zajedno sa timom brine o kvalitetu proizvoda i vodi proces kontrole kvaliteta na lokaciji. Od decembra 2020. njena zalaganja je prepoznala i kompanija pa je preuzela funkciju rukovodioca kontrole kvaliteta za poslovno područje kafa. U svom timu ima 19 ljudi koji su zaposleni u  četiri proizvodne lokacije u četiri različite države (BiH, Makedonija, Slovenija i Srbija). Svakako bez njene porodice ovaj uspjeh u poslu bi bio znatno manji. Suprug, sin i kćerka su njen stub oslonac.

Razgovarala: Edina Mizić

Kvalitet je jedan od najbitnijih faktora za uspješno poslovanje i prodaju nekog proizvoda. Šta sve spada u kontrolu kvalitete kada je proizvodnja kafe u pitanju?

Kontrola kvaliteta u prehrambenoj industriji je jako odgovoran posao koji predstavlja skup različitih aktivnosti kojim osiguravamo kako kvalitet ulaznih sirovina, tako i cijelog proizvodnog procesa, a sve sa ciljem da na policama naši potrošači imaju kvalitetan i zdravstveno bezbjedan proizvod.  Posao zaposlenih u kontroli  kvaliteta u Grand kafi je da nadziru svaku fazu prerade i na kraju daju potvrdu o kvalitetu ocjenom u laboratoriji. Svako zrno sirove kafe koje stigne u našu fabriku je visokog kvaliteta i nakon kontrole prilikom prijema, zahtijeva od nas punu odgovornost za kontrolu njegove dalje prerade.

Garancija kvalitete nastoji stabilizirati proizvodnju kako bi se izbjegle posljedice koje dovode do odbacivanja proizvoda. Recite nam šta kad se desi da nešto unutar lanca proizvodnje ne ispunjava standarde?

Proces kontrole u Grand kafi počinje još na plantažama, gdje naši iskusni cup-eri biraju za nas sorte kafe određenog kvaliteta. Dalji proces kontrole same sirovine podrazumijeva kontrolu u našoj centralnoj laboratoriji u Beogradu i potvrdu kvaliteta za svaki lot koji dolazi na lokaciju Glavičice. Iako je nemoguće unaprijed prepoznati kvalitet svakog zrna, u toku proizvodnje naučili smo kako da prepoznamo i odbacimo sirovine koje bi mogle pokvariti ukus naše kafe. Naši iskusni operateri na prženju i mljevenju imaju istančana čula.

Certifikati omogućuju bolje upravljanje procesima unutar kompanije što vodi do boljih rezultata u samom poslovanju. Koje sve certifikate za garanciju kvalitete posjeduje Grand kafa?

Ulaganje u proizvodni proces i ljude je osnova za napredak jedne proizvodnje, a certifikati su potvrda da se to u praksi i primjenjuje. Grand kafa je ponosni vlasnik HACCP certifikata, certifikata za standarde ISO 9001 i ISO 14001. Takođe smo u fazi implementacije zahtjeva standarda IFS, čiju certifikaciju planiramo završiti do kraja 2021. godine.

Kupci danas pažljivo čitaju deklaracije i svaki detalj im je važan. Da li su usljed toga voljni odvojiti i više novca za certificirane proizvode?

Grand kafa ima odgovoran stav prema svojim potrošačima i svi podaci na deklaraciji su navedeni u skladu sa zahtjevima zakonske regulative u BiH. Za svoje proizvode garantujemo kvalitet u toku cijelog roka trajanja. Potrošači na svim našim pakovanjima mogu pronaći i info liniju i adrese za društvene mreže gdje im je dostupno više informacija o Grand kafi, pa samim tim i o certifikatima i priznanjima za kvalitet.

Garantujete visoku razinu transparentnosti, kvalitete i zdravstvene ispravnosti kroz cjelokupan lanac proizvodnje i isporuke robe. Jesu li to vaše konkurentne prednosti?

Zdrava konkurencija na tržištu je poželjna i uvijek nas tjera da radimo na sebi, da budemo bolji. Mi svoju prednost nad konkurencijom gradimo strpljivo dugi niz godina isključivo kvalitetom našeg proizvoda, odgovornim poslovanjem i uvažavanjem potreba potrošača. Kada imate kvalitetan proizvod iza kojeg stoji vrlo posvećen i stručan tim, transparentnost ka potrošačima i zainteresovanim stranama nije upitna. Prva naša konkretna prednost počinje već na plantažama Brazila, Indije, Vijetnama i Ugande na kojima pažljivo svake godine biramo najbolje vrste i sorte kafe, koje zadovoljavaju naš interni standard. Sam transport kafe i njeno skladištenje se kontroliše u više faza što garantuje da  u proizvodnom pogonu imamo uvijek kvalitetnu sirovinu. U toku procesa sa tom sirovinom postupamo jako odgovorno i pažljivo, vodeći računa kako o kvalitetu proizvoda, tako i o izgledu svake naše kesice.