Krizu treba posmatrati kao promjenu, a ne kao kraj

Iznenadna situacija poremetila je tekuće obaveze, kako u svim segmentima života tako i poslovnom. Reorganizacija proizvodnje, poslovnih aktivnosti, radnog vremena, neizvjesnost, a prije svega zdravlje uposlenih su izazovi sa kojima su se svakodnevno suočavali u kompaniji Menprom. Međutim uz trud, posvećenosti i disciplinu svih uposlenih uspjeli su prevazići ovu izazovnu situaciju. O uslovima poslovanja u trenutnoj kriznoj situciji, izazvanoj pandemijom korona virusa, kao i o tome šta nas čeka poslije, za ovaj broj InStore magazina razgovarali smo sa Merimom Dževdetbegović, tehničkom direktoricom Mesne industrije Menprom iz Tuzle.

Razgovarala: Edina Mizić

Pandemija korona virusa unijela je promjene u svim sferama života i poslovanja. Kako ova novonastala situacija utječe na vaš rad? Na koje sve načine su zaposleni u vašem sektoru morali da promjene dosadašnji način poslovanja? Kako ste organizovali rad?

Novonastala situacija utjecala je na pad prometa naše kompanije, a time i pad proizvodnje. Jako brzo smo pristupili reorganizaciji kompletnog procesa rada. Osjećaj straha od nepoznatog nas je tjerao da brzo reagujemo i donosimo odluke. Obzirom da naša djelatnost podrazumijeva stroga pravila dobre higijenske prakse nije nam bilo teško prilagoditi se novim organizacionim i higijensko-sanitarnim preporukama kako bismo se zaštitili i pomogli u suzbijanju pandemije korona virusa.

Rad je organizovan po grupama, u svakom sektoru zaposleni su bili podijeljeni u dvije grupe koji su radne aktivnosti obavljali u različitim vremenskim periodima.

Koliko je vama lično ova krizna situacija poremetila planove, svakodnevno poslovanje i otežala rad?

Iznenadna situacija poremetila je tekuće obaveze, kako u svim segmentima života tako i poslovnom. Reorganizacija proizvodnje, poslovnih aktivnosti, radnog vremena, neizvjesnost a prije svega zdravlje uposlenih su izazovi sa kojim smo se svakodnevno suočavali. Međutim uz trud, posvećenosti i disciplinu svih uposlenih uspjeli smo prevazići ovu izazovnu situaciju. Nakon svega mogu reći veliko hvala svim mojim kolegama.

Da li već imate neke podatke o posljedicama koje su vaši brendovi pretrpjeli u ovom periodu?

U jeku pandemije došlo je do obustave raznih aktivnosti našeg prodajnog tima, mnogi projekti nisu realizovani. Pad potrošnje na bh. tržištu utjecao je na prodaju naših Premium proizvoda. Međutim, u kompaniji Menprom svakodnevno se prilagođavamo novonastalim okolnostima, osluškujemo trenutne potrebe potrošača i kreiramo nove proizvode i nova pakiranja koja će biti pristupačnija našim kupcima.

Brendovi moraju konstantno da ulažu i trude se da budu prvi izbor potencijalnih kupaca, a posebno sada u specifičnim okolnostima.

Možete li zadovoljiti trenutne potrebe tržišta? Koje proizvode bi najviše istaknuli?

Naša proizvodnja radi punim kapacitetom, organizovali smo rad tako da i zaposleni bezbjedno obavljaju svoje poslove, a i da naši proizvodi stignu do potrošača. Naša kompanija ima veoma širok portfolio proizvoda. Brend Uvijek svježe meso je u ovim specifičnim uslovima posebno pristupačan kupcima, jer se radi o svježem pakovanom mesu čije je proces proizvodnje u potpunosti zatvoren i automatizovan. Na taj način kupac može biti siguran da konzumira higijenski ispravan proizvod kontrolisanog porijekla.

Prema nedavno realizovanom istraživanju kompanije Kantar, samo 8% potrošača u svijetu smatra da bi kompanije trebalo da obustave reklamiranje, dok ostali smatraju da bi brendovi trebalo na neki način da pomognu potrošačima, informišu potrošače šta rade i ne zloupotrijebe ovu situaciju.Kakvi su vaši planovi za komunikaciju sa potrošačima u ovom periodu?

Marketing kampanju nismo zaustavljali nego smo je prilagodili novonastaloj situaciji. Svjesni da veliki broj naših potrošača u periodu izolacije koristi društvene mreže kao izvor informacija, ideja i razonode, našu kampanju smo usmjerili na online aktivnosti putem web-a, društvenih mreža, medijskih kanala, newslettera i sl.

Komunicirali smo naše proizvode u finim i jednostavnim video receptima, kako bismo potrošačima ponudili ideju za pripremu ukusnog obroka.

Osim ovih kratkoročnih efekata, prethodna iskustva iz kriznih situacija, pokazala su da je investiranje u marketing u tim periodima imalo značajnih utjecaja na dugoročni rast i razvoj kompanija. Kakav je vaš stav po tom pitanju, kada su u pitanju neki dugoročni efekti i kakvi su vaši planovi za kreiranje brend marketinga u ovom periodu i neposredno nakon njega?

Brendovi trebaju biti dostupni svojim potrošačima i trebaj jasno pokazati da su tu za svoje korisnike.Komunikacija u situacijama krize ne smije izostati. Strah je uobičajena reakcija na krizno stanje, ali ovo nije prva kriza koja nam se događa. Sva iskustva pokazuju da kompanije koje su nastavile kvalitetno komunicirati i prilagođavati se krizi prve bilježe oporavak i imaju bolji prosperitet nakon okončanja krize.

U koje kanale komunikacije ćete najviše ulagati i zašto?

Pratimo i prilagođavamo taktike komunikacije prioritetno porukama koje želimo poslati. Najčešći kanali komunikacije su: online komunikacije,online mediji, Social Media Marketing (marketing na društvenim medijima), klasični mediji (printani katalozi, TV), kompanijska web stranica.

Web shop je nešto novo na čemu radimo kako bismo osigurali dostupnost naših proizvoda na kućnu adresu.

Kakve ste nove ciljeve postavili sebi i svojim saradnicima za ovaj period? Kojim biste rezultatima vi lično bili zadovoljni i smatrali ih uspješnim prevazilaženjem krize, kada su u pitanju vaši brendovi?

Izazovan je period ispred nas, šta nas tačno očekuje još uvijek su samo nagađanja. Djelatnost naše kompanije je zahvalna jer proizvodnja hrane je neophodna u svakoj zemlji.

Da li mislite da postoji neki „recept“ koji bi mogao da pomogne brendovima da prežive korona virus i koji je vaš, ako ga imate?

Krizu treba posmatrati kao promjenu, a ne kao kraj. Promjene mogu biti jako dobre,

jake kompanije mogu se prilagoditi novonastaloj situaciji. Reagovati treba brzo i prilagoditi se novim navikama potrošača.