Kako su poslovale platforme za dostavu u 2021. godini?

Biznis sa dostavom na zahtjev putem aplikacije provcjetao je sa pandemijom korona virusa, ali vodeće kompanije u Bosni i Hercegovini još ne posluju profitabilno.

Usluge dostave su biznis koji je tek u razvoju i očigledno da će trebati nekoliko godina da počnu vraćati prinose na uloženi kapital.

Konkurenciju na tržištu zaoštrio je španski GlovoApp koji je došao na tržište preuzimajući domaći brend Donesi i ova kompanija nadmeće se sa domaćom Korpom kao glavni takmac na tržištu.

GlovoApp d.o.o. Sarajevo je u prošloj godini imao ukupne prihode od 1,15 miliona KM, ali su rashodi iznosili 3,12 miliona KM, pa je kompaniija napravila gubitak od 1,97 miliona KM.

Glovo je u fazi razvoja i investiranja, te ima dugoročne obaveze u iznosu od 1,63 mil KM i kratkoročne obaveze od 1,66 mil KM. Na kraju prošle godine imao je 16 zaposlenika.

Njegov najveći konkurent, domaća firma Korpa d.o.o. imala je u 2021. godini prihode od 3,93 miliona KM, te rashode od 4,39 miliona KM, zabilježivši gubitak od – 455.260 KM.

Kompanija je na kraju prošle godine zapošljavala 9 radnika.

Konkurenstska borba ove dvije platforme za dostavu bit će očigledno žestoka, a već se mogla osjetiti i po činjenici da je domaći brend Korpa napravio strateško partnerstvo sa firmom Dostava Ceger d.o.o. Sarajevo želeći tako da ojača pozicije nasuprot globalnom igraču kakav je Glovo.

U borbu za klijente nedavno se uključila i ZAPP dostava iz Mostara, koja se takođe ubrzano širi, što konkurenciju u ovom području čini zanimljivijom.

Ceger je bio manja firma koja je u 2021. godini imala poslovne prihode nešto veće od 70 hiljada KM, a zabilježila je neto gubitak od 148.887 KM. Na približno istom nivou kretao se gubitak i u 2020. godini. Kompanija je na kraju 2021. godine imala 3 zaposlena.

Biznis sa dostavom hrane će se, sasvim sigurno, dalje razvijati, a kompanije će nastojati pridobijati kupce novim ulaganjima, širenjem mreže, inovacijama i unapređenjem usluge.